Załącznik nr 2
Cennik badań pracowni USG i RTG:
Lp Nazwa świadczenia pracowni USG i RTG Cena
(w PLN)
A Badania USG
1 Jamy brzusznej 80,00
2 Gruczołu krokowego (przezbrzuszne) 80,00
3 Ginekologiczne 80,00
4 Układu moczowego 80,00
5 Tarczycy 80,00
6 Wątroby 80,00
7 Bioderek 70,00
8 Serca 80,00
9 Jąder 80,00
10 Szyi 80,00
11 Ślinianek 80,00
12 DOPPLER żył kończyn dolnych 100,00
13 DOPPLER tętnic szyjnych i kręgowych 100,00
14 DOPPLER tętnic kończyn dolnych 100,00
15 DOPPLER układu żyły wrotnej 100,00
16 DOPPLER aorty brzusznej 100,00
17 USG sutków 80,00
18 USG węzłów chłonnych obwodowych 80,00
19 USG struktur powierzchniowych 80,00
B Badania RTG
1 Zdjęcie czaszki PA i LAT 35,00
2 Zdjęcie siodełka tureckiego 30,00
3 Zdjęcie oczodołów 30,00
4 Zdjęcie zatok 30,00
5 Zdjęcie żuchwy 30,00
6 Zdjęcie zęba 14,00
7 Zdjęcie podstawy czaszki 30,00
8 Zdjęcie półosiowe w rzucie na twarzoczaszkę 30,00
9 Zdjęcie kości skroniowej wg Shullera 35,00
10 Zdjęcie stawów żuchwowych 35,00
11 Zdjęcie łuków jarzmowych 35,00
12 Zdjęcie kości nosa 30,00
13 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i LAT 35,00
14 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego skosy 35,00
15 Zdjęcie kręgosłupa szczytowego i obrotowego 30,00
16 Zdjęcie klatki piersiowej noworodka AP 33,00
17 Zdjęcie klatki piersiowej (do lat 6) PA/AP 33,00
18 Zdjęcie klatki piersiowej PA 35,00
19 Zdjęcie boczne klatki piersiowej 35,00
20 Zdjęcie boczne klatki piersiowej z barytem 38,00
21 Zdjęcie transtorakalne 30,00
22 Zdjęcie boczne klatki piersiowej z bartem (do lat 6) 35,00
23 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i LAT 40,00
24 Zdjęcie kręgosłupa Th-L AP 35,00
25 Zdjęcie żeber P-A 32,00
26 Zdjęcie mostka skośne 32,00
27 Zdjęcie łuku żebrowego 32,00
28 Zdjęcie obojczyka 32,00
29 Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego 32,00
30 Zdjęcie stawu ramienno osiowe 32,00
31 Zdjęcie stawu ramiennego AP 32,00
32 Zdjęcie kości ramiennej AP i LAT 32,00
33 Zdjęcie stawu łokciowego AP i LAT 32,00
34 Zdjęcie przedramienia AP i LAT 32,00
35 Zdjęcie nadgarstka AP i LAT 32,00
36 Zdjęcie ręki AP i skośne 30,00
37 Zdjęcie porównawcze dłoni 30,00
38 Zdjęcie łopatki AP i LAT 35,00
39 Zdjęcie palca AP i LAT 30,00
40 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i LAT 40,00
41 Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej AP i LAT 40,00
42 Zdjęcie jamy brzusznej AP 35,00
43 Zdjęcie miednicy małej 30,00
44 Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych 32,00
45 Zdjęcie stawu biodrowego AP 30,00
46 Zdjęcie miednicy 32,00
47 Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych (do 14 lat) 32,00
48 Zdjęcie kości udowej AP i LAT 32,00
49 Zdjęcie stawu kolanowego AP i LAT 32,00
50 Zdjęcie stawów kolanowych 35,00
51 zdjęcie podudzia AP i LAT 35,00
52 Zdjęcie stawu skokowo goleniowego AP i LAT 32,00
53 Zdjęcie stawów skokowych 35,00
54 Zdjęcie osiowe rzepki 30,00
55 Zdjęcie stopy AP i LAT 32,00
56 Zdjęcie obu stóp AP i LAT 35,00
57 Zdjęcie kości piętowej boczne lub osiowe 30,00
58 Badanie przełyku (fluoroskopia z kontrastem) 80,00
59 Prześwietlenie klatki piersiowej - fluoroskopia 40,00
60 Badanie przepukliny rozworu przełykowego 80,00
61 Refleks żołądkowo - jelitowy u dzieci 80,00
62 RTG żołądka - fluoroskopia 80,00
63 Cholangiografia przez dren T 100,00
64 Histerosalpingografia (HSG) 80,00
65 Badanie jelita cienkiego (pasaż) 80,00
66 Badanie jelita grubego (wlew doodbytniczy) 115,00
67 Urografia dla dzieci 250,00
68 Cystouretrografia mikcyjna 200,00


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce