Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Sokółce


Regulamin organizacyjny SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 8/2013 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 24/2015 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 23/2017 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 21/2018 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 26/2019 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce

Zarządzenie Nr 34/2019 - zmiana regulaminu SPZOZ w Sokółce
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce