SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

 

Zamówienia publiczne

 

 

 

SPZOZ w Sokółce ogłasza następujące postępowania o zamówienia publiczne w 2011 roku:

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data ogłoszenia Treść Termin składania ofert Specyfikacje Dodatki Wyjaśnienia Wynik/uwagi
11.01.2011

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do niniejszej SIWZ.

Pobierz ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

21.02.2011 Pobierz SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja 2 SIWZ

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz wzór umowy

Pobierz dodatki

Nowy wzór umowy

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.03.2011

Dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, zszywki do łąkotki itp. wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.

Pobierz ogłoszenie

18.03.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz wzór umowy

Pobierz dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.03.2011

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku do niniejszej SIWZ.

Pobierz ogłoszenie

 

01.04.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz wzór umowy

Pobierz dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmiana ogłoszenia

11.04.2011

Dostawa podłoży oraz odczynników mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem (licencja) zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 1LAB/2011

Pobierz ogłoszenie

 

19.04.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz wzór umowy

Pobierz dodatki

Pobierz Dodatek 5

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.05.2011 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki w kwocie 350000,00zł na okres 24 miesięcy.

Pobierz zaproszenie

20.05.2011   Pobierz bilans

Pobierz rachunek zysków i strat

Pobierz rachunek przepływów pieniężnych

Pobierz formularz oferty

 

Wyjaśnienia 1 do zaproszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
31.05.2011

Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego wraz z użyczeniem instrumentarium oraz leki wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

08.07.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz Dodatek 2 PDF

Pobierz wzór umowy dod 3

Pobierz wzór umowy dod 3.1

Pobierz dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.06.2011

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia obrotowego kredytu bankowego w wysokości 1000000,00zł na okres 36 miesięcy zgodnie z dodatkiem nr 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ KREDYT / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

08.07.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.08.2011 Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
bullet

Krążki do antybiogramów, Grupa I

bullet

Odczynniki monoklonalne, Grupa II

bullet

Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744

bullet

Odczynniki do badania kału, Grupa IV

bullet

Odczynniki serologiczne, Grupa V

bullet

Odczynnik Giemsy, Grupa VI

bullet

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VII

bullet

Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VIII

bullet

Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa IX

bullet

Testy do oznaczeń borelioza + anty HCV, Grupa X

Znak sprawy: SPZOZ 2 LAB / 2011

Pobierz ogłoszenie

10.08.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

SPROSTOWANIE

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.08.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, wraz z użyczeniem instrumentariu wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ 2_IMP / 2011

Pobierz ogłoszenie

17.08.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.08.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz leków wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

23.09.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Modyfikacja 2 SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.08.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

bullet

Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 , Grupa IA

bullet

Odczynniki różne, Grupa IIA

bullet

Podchloryn sodu, Grupa IIIA

bullet

Probówki, Grupa IVA

Znak sprawy: SPZOZ 3_LAB / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

06.09.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem, dzierżawą butli i odgazowywaczy oraz zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . CPV- 24111500-0; 24111900-4.

Znak sprawy: SPZOZ GAZ / 2011

Pobierz ogłoszenie

14.10.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek3.1

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.10.2011 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

18.10.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19.10.2011 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego oraz bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego. Kod CPV: 09135100-5 – olej opałowy; 09134100-8 – olej napędowy.

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2011

Pobierz ogłoszenie

 

27.10.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek3.1

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2011

Pobierz ogłoszenie

02.12.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ SPOŻ / 2011

Pobierz ogłoszenie

09.12.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.12.2011
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do hemodializy wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ.

 2. CPV – 33181100-3 Urządzenia do hemodializy.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 i 5 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ AP_MED / 2011

Pobierz ogłoszenie

09.12.2011 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz dodatek 5

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2012

Data ogłoszenia Treść Termin składania ofert Specyfikacje Dodatki Wyjaśnienia Wynik/uwagi
05.01.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leku cynakalcet w ilości podanej w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2012

Pobierz ogłoszenie

13.01.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19.01.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2012

Pobierz ogłoszenie

29.02.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.01.2012

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu posadzek na oddziale dziecięcym, chirurgicznym, ginekologicznym, wewnętrznym strona lewa i prawa w ciągach komunikacyjnych, wymiana poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych w oddziale ginekologicznym w SPZOZ w Sokółce przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40 na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012

Pobierz ogłoszenie

14.02.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz Dodatek 2

Pobierz Dodatek 2

Pobierz Dodatek 2

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: cementowych endoprotez stawu kolanowego w ilości podanej w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2012

Pobierz ogłoszenie

17.02.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, zszywki do łąkotki itp. wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2012

Pobierz ogłoszenie

16.03.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.03.2012
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 800000,00zł na obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego.

 2. CPV – Usługi bankowe i inwestycyjne 66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV – 66113000-5.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ BANK / 2012

Pobierz ogłoszenie

05.04.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Pobierz Dodatek 4

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta głoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21.03.2012 Przedmiotem przetargu jest wyłonienie dzierżawcy, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności handlowej dowolnej branży w dzierżawionym pomieszczeniu.

 

28.03.2012 Pobierz SIWZ Pobierz załącznik    
27.03.2012
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.

 2. CPV - 33600000-6; 33692500-2; 33631600-8; 33690000-3; 33692510-5; 33692210-2; 33622100-7; 33622600-2.

Znak sprawy: SPZOZ 3LEKI / 2012

Pobierz ogłoszenie

04.04.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Modyfikacja SIWZ

Pobierz Dodatek 2 po modyfikacji

Pobierz_Dodatek 2 PDF po modyfikacji

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.04.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

 

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2012

Pobierz ogłoszenie

20.04.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.06.2012 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych oraz preparatów dezynfekcyjnych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.

2. CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33690000-3 Różne produkty lecznicze; 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

Znak sprawy: SPZOZ 4LEKI / 2012

Pobierz ogłoszenie

13.06.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.06.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

 

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2012

Pobierz ogłoszenie

12.07.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.06.2012

PRZETARG ( konkursu ofert) W ZAKRESIE UDZIELANIA SWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ – BADAŃ Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMOUTEROWEJ WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ POD PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pobierz ogłoszenie

29.06.2012 Pobierz SIWP

Regulamin przetargu

Pobierz załączniki

Pobierz złącznik 1

Pobierz złącznik 1.2

Wyjaśnienia 1 do SIWP

Wyjaśnienia 2 do SIWP

Ogłoszenie o wyborze oferty
12.07.2012 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ oraz leków - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne , 336613100-4 Środki przeciwepileptyczne.

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2012

Pobierz ogłoszenie

20.07.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.08.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, wraz z użyczeniem instrumentariu wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP_3 / 2012

Pobierz ogłoszenie

27.08.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.08.2012
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.

 2. CPV- 33140000-3 materiały medyczne;33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141118-0 waciki; 33141122-1 klamry chirurgiczne; 33141200-2 cewniki; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141325-4 igły do przetok; 33141328-5 igły do znieczuleń miejscowych; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2012

Pobierz ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

01.10.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ

SPROSTOWANIE

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.08.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego i pracowników gospodarczych oraz bielizny pościelowe wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813300-4 Obuwie lekkie; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 39512000-4 Bielizna pościelowa

Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA / 2012

Pobierz ogłoszenie

05.09.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz Dodatek 6

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.09.2012 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Koagulologia / 2012

Pobierz ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

12.09.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz Dodatek 5

Wyjaśnienia 1 do SIWZ  

Wyjaśnienia 2 do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.10.2012

Dostawa odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, oraz kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ Hormony / 2012

Pobierz ogłoszenie

 

18.10.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz Dodatek 5

Dodatek 5 PDF

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.10.2012

Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego wg dodatku nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2012

Pobierz ogłoszenie

26.10.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31.10.2012

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych (folia bekteriobójcza) wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 5LEKI / 2012

Pobierz ogłoszenie

 

09.11.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.11.2012 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych oraz szwów wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. 2. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141641-5 sondy; 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33141121-4 Szwy chirurgiczne . 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ..

Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2012

Pobierz ogłoszenie

21.112012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.11.2012 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do hemodializy oraz głowica microconvex do badań przezciemiączkowych kompatybilna z aparatem usg Sonoscape SSI-6000 wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ.

2. CPV - 33181100-3 Urządzenia do hemodializy, 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 i 5 do SIWZ..

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2012

Pobierz ogłoszenie

23.11.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.11.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży niemowlęcej oraz bielizny pościelowej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18411000-3 Odzież niemowlęca; 39512000-4 Bielizna pościelowa.

Znak sprawy: BIELIZNA2 / 2012

Pobierz ogłoszenie

06.12.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.11.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące; 39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39833000-0 – produkty zapobiegające osiadaniu kurzu; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2012

Pobierz ogłoszenie

10.12.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.12.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy microconvex do badań przezciemiączkowych kompatybilna z aparatem usg Sonoscape SSI-6000 wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne.

Znak sprawy: SPZOZ APMED2 / 2012

Pobierz ogłoszenie

11.12.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek 5

Dodatek 5 PDF

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.12.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 15811000-6 Pieczywo; 15510000-6 Mleko i śmietana; 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; 15112000-6 Drób; 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie.

Znak sprawy: SPZOZ SPOŻ / 2012

Pobierz ogłoszenie

12.12.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.12.2012 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz szwów wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 3JU / 2012

Pobierz ogłoszenie

27.12.2012 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2013

 

04.01.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.

 2. CPV - 33600000-6.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2013

Pobierz ogłoszenie

15.02.2013 Pobierz SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.02.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach projektuLikwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych SP ZOZ w Sokółce w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” - modernizacja I piętra część bloku C i D oraz II piętra część bloku D na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek nr. 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2013

Pobierz ogłoszenie

27.02.2013 Pobierz SIWZ Pobierz dodatek  2.1

Pobierz dodatek  2.2

Pobierz dodatek  2.3

Pobierz dodatek  2.4

Pobierz dodatek  3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.03.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych Grupa I. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi spalania odpadów; 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.

 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj. min. 7m3 w ilości – szt.2 i zamykany pojemnik a'120L 1-szt Grupa II. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2013

Pobierz ogłoszenie

22.03.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

 

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
21.03.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, art. pomocniczych stosowanych w recepturze i materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ. CPV - 33600000-6; 33141110-4.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI2 / 2013

Pobierz ogłoszenie

29.03.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.03.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych Grupa I. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi spalania odpadów; 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.

 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj. min. 7m3 w ilości – szt.2 Grupa II. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Znak sprawy: SPZOZ ODPADY2 / 2013

Pobierz ogłoszenie

05.04.2013 Pobierz SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.03.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki; 33141122-1 Klamry chirurgiczne.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2013

Pobierz ogłoszenie

08.04.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.04.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu 5DIFF z osprzętem (Grupa I) oraz odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c na analizatorze Architect i1000sr we krwi pełnej (Grupa II) CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7; 33124131-2 Odczynniki do badania krwi ; PA02-0 Dzierżawa.

Znak sprawy: SPZOZ LAB1 / 2013

Pobierz ogłoszenie

26.04.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.05.2013  
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu lądowiska dla helikopterów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącej dodatek nr. 2 do niniejszej SIWZ. CPV 45000000-7 – Roboty budowlane CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45235110-7 – Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Znak sprawy: SPZOZ LĄDOWISKO / 2013

Pobierz ogłoszenie

12.06.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2.1

Pobierz Dodatek 2.2

Pobierz Dodatek 2.3

Pobierz Dodatek 2.4

Pobierz Dodatek 2.5

Pobierz Dodatek 2.6

Pobierz Dodatek 2.7

Pobierz Dodatek 2.8

Pobierz Dodatek 2.9

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.05.2013
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2013

Pobierz ogłoszenie

05.07.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.07.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

bullet

Krążki do antybiogramów, Grupa I

bullet

Odczynniki monoklonalne, Grupa II

bullet

Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744

bullet

Odczynniki serologiczne, Grupa IV

bullet

Odczynnik Giemsy, Grupa V

bullet

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VI

bullet

Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VII

bullet

Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa VIII

bullet

Płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IX

bullet

Testy do oznaczeń boreliozay, Grupa X

bullet

Probówki, Grupa XI

Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2013

Pobierz ogłoszenie

26.07.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.07.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, płytki, wraz z użyczeniem instrumentariu wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP_2 / 2013

Pobierz ogłoszenie

07.08.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.08.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2013

Pobierz ogłoszenie

08.10.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.09.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał metodą manualną do układu AB0 oraz mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor EP-5, ID-Dispenser red wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 i 5 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LAB3 / 2013

Pobierz ogłoszenie

13.09.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.09.2013

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego w rachunku kredytowym w wysokości 550 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę bieżących zobowiązań finansowych Zamawiającego. CPV – Usługi udzielania kredytu CPV – 66113000-5.

Znak sprawy: SPZOZ KREDYT / 2013

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.09.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Pobierz Dodatek4

Pobierz Dodatek4.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.09.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego oraz bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09135100-5 – olej opałowy; 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa.

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2013

Pobierz ogłoszenie

04.10.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania.

Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2013

Pobierz ogłoszenie

18.10.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz leków i materiałów opatrunkowych  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141310-6 strzykawki; 33141420-0 rękawice ; 33157100-6 maski do gazów medycznych chirurgiczne; 33141200-2 cewniki; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33600000-6 produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ JU2 / 2013

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.11.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek3.1

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.11.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39833000-0 – produkty zapobiegające osiadaniu kurzu; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2013

Pobierz ogłoszenie

06.12.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 15811000-6 Pieczywo; 15510000-6 Mleko i śmietana; 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; 15112000-6 Drób; 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie.

Znak sprawy: SPZOZ SPOŻ / 2013

Pobierz ogłoszenie

16.12.2013 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2014

 

03.01.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego i pracowników gospodarczych oraz bielizny pościelowe wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813300-4 Obuwie lekkie; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 39512000-4 Bielizna pościelowa

Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2014

Pobierz ogłoszenie

14.01.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.01.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2014

Pobierz ogłoszenie

03.03.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.02.2014

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2014

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

07.03.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek3.1

Pobierz Dodatki

Rysunek poglądowy

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.03.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2014

Pobierz ogłoszenie

25.03.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.04.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne.

Znak sprawy: SPZOZ 2SZWY / 2014

Pobierz ogłoszenie

18.04.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.04.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży oraz odczynników mikrobiologicznych,  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem (licencja) zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Znak sprawy: SPZOZ 1LAB / 2014

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.04.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek5

Pobierz Dodatek5pdf

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

25.04.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2014

Pobierz ogłoszenie

06.05.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.05.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 -  Różne urządzenia i produkty medyczne.

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014

Pobierz ogłoszenie

23.05.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.06.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2014

Pobierz ogłoszenie

16.07.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.07.2014

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej  polegającej na wykonaniu remontu istniejącego placu i dróg dojazdowych do szpitala w Sokółce zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącej dodatek nr. 2 do niniejszej SIWZ.

2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem. 

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 – dokumentacja techniczna.

Znak sprawy: SPZOZ PARKING / 2014

Pobierz ogłoszenie

08.08.2014 Pobierz SIWZ Dodatek 2

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.08.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  instrumentów medycznych stanowiących doposażenie konsoli ortopedycznej STRYKER wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33140000-3 materiały medyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP2 / 2014

Pobierz ogłoszenie

13.08.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Pobierz Dodatek 2 modyfikacja

Dodatek 2 PDF modyfikacja

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.09.2014

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014

Pobierz ogłoszenie

14.10.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa.

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2014

Pobierz ogłoszenie

10.10.2014r Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.11.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne.

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2014

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.11.2014

Zmiana terminu 14.11.2014

Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ dod 2

Modyfikacja SIWZ dod 2 pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.11.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST/ 2014

Pobierz ogłoszenie

21.11.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.12.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 15811000-6 Pieczywo; 15510000-6 Mleko i śmietana; 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; 15112000-6 Drób; 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie.

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ/ 2014

Pobierz ogłoszenie

11.12.2014 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2015

 

15.01.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2015

Pobierz ogłoszenie

25.02.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.03.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2015

Pobierz ogłoszenie

24.03.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.04.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: siatki i taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT oraz leków wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki, 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

 

Znak sprawy: SPZOZ SZWY LEKI / 2015

Pobierz ogłoszenie

10.04.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatek3.1

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.06.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna.

 

Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2015

Pobierz ogłoszenie

12.06.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.06.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa  implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2015

Pobierz ogłoszenie

23.07.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Sprostowanie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.07.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2015

Pobierz ogłoszenie

29.07.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz Dodatek 5

Dodatek 5 PDF

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31.07.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  Krążków do antybiogramów, Grupa I ,odczynników monoklonalnych, Grupa II, odczynników do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248, Grupa III odczynników do analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 Grupa IV, odczynników serologicznych, Grupa V , odczynnik Giemsy, Grupa VI , zestawów do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VII, odczynników bakteriologicznych, Grupa VIII, szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa IX, płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa X, testów do oznaczeń boreliozay, Grupa XI, probówek, Grupa XII -  Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2015

Pobierz ogłoszenie

10.08.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.08.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników do analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 Grupa IA, odczynnik Giemsy, Grupa IIA , zestawów do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa IIIA, płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IVA, -  Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ LAB3 / 2015

Pobierz ogłoszenie

04.09.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.09.2015

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2015

Pobierz ogłoszenie

14.10.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.09.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Koagulologia / 2015

Pobierz ogłoszenie

18.09.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz dodatek 5

Pobierz dodatek 5 pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.10.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą  analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ oraz  dostawę pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą analizatora/czytnika i zestawu komputerowego wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ LAB4 / 2015

Pobierz ogłoszenie

16.10.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz dodatek 5

Pobierz dodatek 5 pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21.10.2015

1.     Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki w kwocie 500.000,00zł. (słownie pięćset tysięcy złotych)  na okres 24 miesięcy. Pożyczka płatna będzie jednorazowo na konto Zamawiającego nie później niż 3 dni od  podpisania umowy.

Pobierz zaproszenie

 

28.10.2015r   Pobierz złącznik 1

Pobierz sprawozdanie

Bilans 2013

Bilans 2015

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2 ZMIANA TERMINU

Informacja

Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru oferty
05.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa.

Znak sprawy: SPZOZ Paliwa / 2015

Pobierz ogłoszenie

13.11.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141324-7 igły do dializy; 33194120-3 artykuły do infuzji.

Znak sprawy: SPZOZ 2 JU / 2015

Pobierz ogłoszenie

20.11.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2015

Pobierz ogłoszenie

07.12.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

SPROSTOWANIE

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.12.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33181100-3  - Urządzenia do hemodializy; 33170000-2  - Aparatura do anestezji i resuscytacjii; 33190000-8 -  Różne urządzenia i produkty medyczne.

 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2015

Pobierz ogłoszenie

11.12.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz dodatek 5

Pobierz dodatek 5 pdf

Pobierz dodatek 5 po modyfikacji

Pobierz dodatek 5 pdf po modyfikacji

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.12.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 15811000-6 Pieczywo; 15510000-6 Mleko i śmietana; 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; 15112000-6 Drób; 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie.

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2015

Pobierz ogłoszenie

14.12.2015 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni

ROK 2016

 

08.01.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2016

Pobierz ogłoszenie

18.02.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.02.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna

Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2015

Pobierz ogłoszenie

12.02.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.03.2016

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych  Grupa I. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi spalania odpadów; 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych oraz wykonanie  usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj.  7-10m3 w ilości – szt.2 Grupa II. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów.

Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2016

Pobierz ogłoszenie

11.03.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

 

  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.03.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2016

Pobierz ogłoszenie

21.03.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31.03.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7 Odczynniki do badania krwi

Znak sprawy: SPZOZ LAB1 / 2016

Pobierz ogłoszenie

08.04.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.04.2016

Przedmiotem  zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 600000,00zł na obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego. CPV – Usługi bankowe 66110000-4, Usługi bankowe i inwestycyjne  66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV – 66113000-5

Znak sprawy: SPZOZ BANK / 2016

Pobierz ogłoszenie

15.04.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Dokumenty uwierzytelniajace

Dokumenty uwierzytelniajace2

Dokumenty uwierzytelniajace3

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zawiadomienie o anulowaniu ogłoszenia o wyborze oferty

Unieważnienie postępowania

14.04.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: preparatów dezynfekcyjnych oraz leków i opatrunków wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2016

Pobierz ogłoszenie

22.04.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.05.2016

Przedmiotem  zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 600000,00zł na obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego. CPV – Usługi bankowe 66110000-4, Usługi bankowe i inwestycyjne  66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV – 66113000-5

Znak sprawy: SPZOZ BANK 2 / 2016

Pobierz ogłoszenie

18.05.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Pobierz_Dodatek 2 PDF

Dokumenty uwierzytelniajace

Pobierz Dodatki

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Dokumenty uwierzytelniajace 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

15.06.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2016

Pobierz ogłoszenie

22.07.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

SPROSTOWANIE

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.07.2016

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33168100-6- endoskopy.

 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2016

Pobierz ogłoszenie

01.08.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatki

Pobierz dodatek 5

Pobierz dodatek 5 pdf

  Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.09.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor EP-5, ID-Dispenser red  wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV:  33696500-0  odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2016

Pobierz ogłoszenie

12.09.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz SIWZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.09.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2016

Pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu

07.10.2016 Pobierz SIWZ Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ JU2016

Pobierz SIWZ doc

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.10.2016r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę,  nadbudowy/ rozbudowy/ przebudowy części budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczenie dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ „Zakres prac projektowych’’ oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną budynków  zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją oraz nadzór autorski.

CPV:

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 – Usługi projektowania fundamentów

71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych

79932000-6 – Usługi projektowania wnętrz

71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2, 3 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ PROJEKT / 2016

Pobierz ogłoszenie

 

14.10.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Pobierz Dodatek 2.1

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.10.2016r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek  nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania

Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2016

Pobierz ogłoszenie

14.10.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.11.2016r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141200-2 cewniki ; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 33141640-8 dreny; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ 2 JU / 2016

Pobierz ogłoszenie

25.11.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.11.2016r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2016

Pobierz ogłoszenie

02.12.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.12.2016r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 15811000-6 Pieczywo; 15510000-6 Mleko i śmietana; 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; 15112000-6 Drób; 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie.

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2016

Pobierz ogłoszenie

14.12.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszeniea o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.12.2016r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2016

Pobierz ogłoszenie

23.12.2016r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania
27.12.2016R

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2016 / WR

Pobierz ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 KOREKTA

 

12.01.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2017

Pobierz ogłoszenie

22.02.2017 Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.02.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2017

Pobierz ogłoszenie

24.02.2017r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.03.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna.

Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA / 2017

Pobierz ogłoszenie

17.03.2017r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.03.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2017

Pobierz ogłoszenie

24.03.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.03.2017r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Znak sprawy: SPZOZ 1LAB / 2017

Pobierz ogłoszenie

07.04.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatek 5 doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.05.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów dożylnych oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2017

Pobierz ogłoszenie

18.05.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.06.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2017

Pobierz ogłoszenie

20.07.2017 Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.07.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: krążków do antybiogramów - Grupa I ,odczynników monoklonalnych - Grupa II, odczynników do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa III, odczynników do analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 - Grupa IV, odczynników serologicznych - Grupa V , odczynnik Giemsy - Grupa VI , zestawów do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy - Grupa VII, Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa VIII, płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa - IX, testów do oznaczeń boreliozy wraz z testem potwierdzenia Westernbloot oraz dzierżawą sprzętu do ich wykonania - Grupa X, probówek - Grupa XI, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa XII, testów alergiczne wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonania - Grupa XIII,  testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium difficile w kale - Grupa XIV -  Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ 2LAB / 2017

Pobierz ogłoszenie

04.08.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31.08.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2017

Pobierz ogłoszenie

11.10.2017 Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ JU 2017

Pobierz JEDZ JU 2017 pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ korkta

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ostrzy wielorazowych do shayvera Stryker 12K dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP2 / 2017 / WR

Pobierz ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.10.2017r

Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa.

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2017

Pobierz ogłoszenie

13.10.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.10.2017r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą analizatora/czytnika i zestawu komputerowego wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ 3LAB / 2017

Pobierz ogłoszenie

20.10.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatek 5 doc

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.10.2017r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa respiratora stacjonarnego z możliwością wykorzystania jako transportowy z wyposażeniem gotowy do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2017 oraz  pomp jednostrzykawkowych z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2017. CPV - 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, CPV- 33140000-3 materiały medyczne

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2017

Pobierz ogłoszenie

20.10.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 5

Pobierz Dodatek 5 doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.11.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne

Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2017

Pobierz ogłoszenie

28.11.2017r Pobierz SIWZ

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2 doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert  korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.12.207r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2017

Pobierz ogłoszenie

11.12.2017r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

06.12.2017r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2017

Pobierz ogłoszenie

15.12.2017r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.12.2017r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2017

Pobierz ogłoszenie

18.12.2017r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz zlecenie

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 5

04.01.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.01.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ modyfikacja

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.01.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: endoprotezy stawu biodrowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP 1 / 2018

Pobierz ogłoszenie

26.01.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.01.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2018

Pobierz ogłoszenie

05.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta grupa 79

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.03.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem gotowego do użycia, po wykonany przeglądzie okresowym, podemonstracyjny lub polisingowy rok produkcji nie wcześniej niż 2015., CPV- 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.03.2018r

Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielenia pożyczki lub kredytu w wysokości  7.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Znak sprawy: POŻYCZKA / KREDYT DLA SPZOZ W SOKÓŁCE / 2018

Pobierz zaproszenie

Pobierz zaproszenie doc.

19.03.2018r     Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 2

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 3

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 4

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 5

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

19.03.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2018

Pobierz ogłoszenie

27.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ 2IMP / 2018

Pobierz ogłoszenie

11.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawadostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne, 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2018

Pobierz ogłoszenie

16.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.06.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2018

Pobierz ogłoszenie

15.06.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.06.2018r Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na okres 6 miesięcy – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 1 / 2018

Pobierz ogłoszenie

19.06.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2018

Pobierz ogłoszenie

06.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Korekta

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej, pościelowej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna.

Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.07.2018r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1

Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.08.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 nieaktualny

Dodatek 2 aktualny

Pobierz Dodatek 3

Dokumentacja powykoanawcza

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ, modyfikacja SIWZ,  zmiana terminu

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.08.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednoczęściowych dynamiczny stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP3 / 2018 / WR

Pobierz ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.08.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2018

Pobierz ogłoszenie

21.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ oraz  dostawa odczynników (kart) do oznaczania OB wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Koagulologi/OB/ 2018

Pobierz ogłoszenie

12.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.09.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ: kolposkop video 1kpl, videolaryngoskop 2kpl., medyczna prowadnica światłowodowa giętka dla niemowląt i dzieci 1kpl CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2018

Pobierz ogłoszenie

28.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą  analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Hormony / 2018

Pobierz ogłoszenie

05.10.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.10.2018 Postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 euro na wykonanie usługi  kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę w obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu (dokumentację projektową etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. 11.10.2018 Pobierz zaproszenie doc

Pobierz zaproszenie pdf

Umowa wzór   Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

31.10.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach realizacji projektu ,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.11.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2018

Pobierz ogłoszenie

07.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2018

Pobierz ogłoszenie

07.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2018

Pobierz ogłoszenie

10.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzór

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.12.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141200-2 cewniki ; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ 2 JU / 2018

Pobierz ogłoszenie

12.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 korekta

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 korekta 2

 

08.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i  materiałów opatrunkowych oraz implantów ortopedycznych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ LEKI IMP / 2019

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.01.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Modyfikacja SIWZ

Dodatek 2 PDF po zmianie

Dodatek 2 DOC po zmianie

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2019

Pobierz ogłoszenie

21.02.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Wyjaśnienia 6 do SIWZ

Wyjaśnienia 7 do SIWZ

Wyjaśnienia 8 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty - korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zbudowaniu systemu wytwórczego energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku istniejącego szpitala  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa sekcja 2 ) w obrębie realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii TYP2

Znak sprawy: SPZOZ FOTOWOLTAIKA / 2019

Pobierz ogłoszenie

11.02.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

25.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2019

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie

07.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 13 do 24

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 25 do 36

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 49 do 60

INFORNACJA

Zestawienie ofert dodatkowych

Zestawienie 2 ofert dodatkowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.03.2019r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych  Grupa 1. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi spalania odpadów; oraz Grupa 2. wykonanie  usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj.  7-10m3 w ilości – szt.2, CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2019

Pobierz ogłoszenie

19.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 DOC

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.03.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2019

Pobierz ogłoszenie

25.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: SPZOZ 3LEKI / 2019

Pobierz ogłoszenie

19.04.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.04.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą  automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem.

Znak sprawy: SPZOZ  LAB 1 / 2019

Pobierz ogłoszenie

08.05.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.06.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2019

Pobierz ogłoszenie

10.07.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

13.08.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2019

Pobierz ogłoszenie

26.09.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI,  ID-Dispenser red  wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV:  33696500-0  odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

02.09.2019 Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek  nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania

Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2019

Pobierz ogłoszenie

07.10.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Dodatek 2 instrukcja

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2019

Pobierz ogłoszenie

25.10.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33194120-3 artykuły do infuzji.

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

22.11.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.11.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2019

Pobierz ogłoszenie

06.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2019

Pobierz ogłoszenie

10.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych oraz pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym,  kierowcą + pomocnik pacjentów niechodzących do stacji dializ (Grupa 4)  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób..

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2019

Pobierz ogłoszenie

20.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatek 3.2

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzor

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 korekta

 

 

10.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2020

Pobierz ogłoszenie

19.02.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 załącznik

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Wyjaśnienia 6 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2020

Pobierz ogłoszenie

27.01.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2020

Pobierz ogłoszenie

11.03.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korkta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty

Korekta 2 Ogłoszenia o wyborze oferty

Korekta 3 Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.02.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2020

Pobierz ogłoszenie

18.02.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.03.2020r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2020

Pobierz ogłoszenie

03.04.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.03.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2020

Pobierz ogłoszenie

07.04.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.05.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. dla grupy 1 i 2 oraz defibrylatora przenośnego na potrzeby SOR grupa 3

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

02.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2020

Pobierz ogłoszenie

10.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.07.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa: krążków do antybiogramów - Grupa 1 ,odczynników monoklonalnych - Grupa 2, odczynników do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa 3, odczynników serologicznych - Grupa 4 , odczynnik Giemsy - Grupa 5 , Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa 6, płynne odczynniki bakteriologiczne - Grupa - 7, Zestawów testowych do oznaczania  w technice ELISA i CLIA z  dzierżawa analizatora do ich wykonywania oraz dostawa testów potwierdzenia techniką Western Blot wraz dzierżawa sprzętu - Grupa 8, probówek - Grupa 9, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 10, immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do ich wykonania - Grupa 11,  testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium difficile w kale - Grupa 12 -  Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

31.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korkta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.08.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2020

Pobierz ogłoszenie

05.10.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Sprostowanie

Sprostowanie 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Formularze cenowe

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.09.2020r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń OB, badania ogólnego moczu i równowagi kwasowo-zasadowej zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Znak sprawy: SPZOZ LAB 3 / 2020

Pobierz ogłoszenie

25.09.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.10.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U.2017r. poz.500)

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2020

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.10.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Informacja o wniesieniu odwolania

Odwolanie

Modyfikacja SIWZ Zmiana terminu

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Informacja o cofnięciu odwolania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Zbiorcze zestawienie ofert korekta 2

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2020

Pobierz ogłoszenie

11.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych oraz pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) transportu sanitarnego pojazdem samochodowym,  kierowcą + pomocnik pacjentów niechodzących do stacji dializ (Grupa 4) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2020

Pobierz ogłoszenie

17.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatek 3.2

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzor

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2020

Pobierz ogłoszenie

18.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz  jednoczęściowych dynamicznych stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

30.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - aktualizacja

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - aktualizacja 2

26.02.2021r

Przedmiotem zamówienia jest Dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021                                                                                                         Identyfikator postępowania 77616d52-05dd-4113-b145-6a3283114523

Pobierz ogłoszenie

30.03.2021r Pobierz SWZ pdf

Pobierz SWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Wyjaśnienia 1 do SWZ

Modyfikacja SWZ

Wyjaśnienia 2 do SWZ

Wyjaśnienia 3 do SWZ

Wyjaśnienia 4 do SWZ

Wyjaśnienia 5 do SWZ

Wyjaśnienia 6 do SWZ

Wyjaśnienia 7 do SWZ

Wyjaśnienia 8 do SWZ

Kwota na realizacje zamowienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Formularze cenowe LEKI 2021

Zbiorcze zestawienie ofert korekt Grupa 73-74

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych grupa 63

Zbiorcze zestawienie ofert korekt Grupa 5-6

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 5

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 6

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 7

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 8

PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMWIAJĄCY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.

Uwaga

Informacje dotyczące formy złożenia oferty:

 1. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. PLN (poza ustawą Prawo zamówień publicznych) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej 130 tys. PLN ale poniżej 214 tys. euro (krajowe) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Postępowania o wartości szacunkowej powyżej 214 tys. euro (unijne) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl

logo-marketplanet

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

 

Strona główna ]

Wyślij pocztę do admin@szpitalsokolka.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2022