SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

 

Zamówienia publiczne

 

 

 

 

ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 KOREKTA 5

04.01.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12.01.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ modyfikacja

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.01.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: endoprotezy stawu biodrowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP 1 / 2018

Pobierz ogłoszenie

26.01.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.01.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2018

Pobierz ogłoszenie

05.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta grupa 79

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.03.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem gotowego do użycia, po wykonany przeglądzie okresowym, podemonstracyjny lub polisingowy rok produkcji nie wcześniej niż 2015., CPV- 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.03.2018r

Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielenia pożyczki lub kredytu w wysokości  7.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Znak sprawy: POŻYCZKA / KREDYT DLA SPZOZ W SOKÓŁCE / 2018

Pobierz zaproszenie

Pobierz zaproszenie doc.

19.03.2018r     Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 2

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 3

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 4

Wyjaśnienia, wnioski do zaproszenia 5

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

19.03.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2018

Pobierz ogłoszenie

27.03.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ 2IMP / 2018

Pobierz ogłoszenie

11.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawadostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne, 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2018

Pobierz ogłoszenie

16.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.06.2018r Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2018

Pobierz ogłoszenie

15.06.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.06.2018r Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na okres 6 miesięcy – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 1 / 2018

Pobierz ogłoszenie

19.06.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2018

Pobierz ogłoszenie

06.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Korekta

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.06.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej, pościelowej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna.

Znak sprawy: SPZOZ BIELIZNA / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.07.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.07.2018r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1

Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.08.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 nieaktualny

Dodatek 2 aktualny

Pobierz Dodatek 3

Dokumentacja powykoanawcza

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ, modyfikacja SIWZ,  zmiana terminu

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.08.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednoczęściowych dynamiczny stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP3 / 2018 / WR

Pobierz ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.08.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych.

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2018

Pobierz ogłoszenie

21.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ oraz  dostawa odczynników (kart) do oznaczania OB wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ  -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Koagulologi/OB/ 2018

Pobierz ogłoszenie

12.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.09.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ: kolposkop video 1kpl, videolaryngoskop 2kpl., medyczna prowadnica światłowodowa giętka dla niemowląt i dzieci 1kpl CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2018

Pobierz ogłoszenie

28.09.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą  analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ -  CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ Hormony / 2018

Pobierz ogłoszenie

05.10.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.10.2018 Postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 euro na wykonanie usługi  kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę w obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu (dokumentację projektową etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. 11.10.2018 Pobierz zaproszenie doc

Pobierz zaproszenie pdf

Umowa wzór   Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

31.10.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach realizacji projektu ,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2018

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.11.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2018

Pobierz ogłoszenie

07.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2018

Pobierz ogłoszenie

07.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2018

Pobierz ogłoszenie

10.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzór

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.12.2018r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141200-2 cewniki ; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ 2 JU / 2018

Pobierz ogłoszenie

12.12.2018r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 korekta

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 korekta 2

 

08.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i  materiałów opatrunkowych oraz implantów ortopedycznych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ LEKI IMP / 2019

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.01.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Modyfikacja SIWZ

Dodatek 2 PDF po zmianie

Dodatek 2 DOC po zmianie

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2019

Pobierz ogłoszenie

21.02.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Wyjaśnienia 6 do SIWZ

Wyjaśnienia 7 do SIWZ

Wyjaśnienia 8 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty - korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zbudowaniu systemu wytwórczego energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku istniejącego szpitala  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa sekcja 2 ) w obrębie realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa V, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii TYP2

Znak sprawy: SPZOZ FOTOWOLTAIKA / 2019

Pobierz ogłoszenie

11.02.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

25.01.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2019

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie

07.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 13 do 24

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 25 do 36

Zbiorcze zestawienie ofert dla grup 49 do 60

INFORNACJA

Zestawienie ofert dodatkowych

Zestawienie 2 ofert dodatkowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.03.2019r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych  Grupa 1. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi spalania odpadów; oraz Grupa 2. wykonanie  usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj.  7-10m3 w ilości – szt.2, CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2019

Pobierz ogłoszenie

19.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 DOC

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15.03.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2019

Pobierz ogłoszenie

25.03.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: SPZOZ 3LEKI / 2019

Pobierz ogłoszenie

19.04.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.04.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą  automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem.

Znak sprawy: SPZOZ  LAB 1 / 2019

Pobierz ogłoszenie

08.05.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Umowa powierzenia

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.06.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2019

Pobierz ogłoszenie

10.07.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

13.08.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2019

Pobierz ogłoszenie

26.09.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI,  ID-Dispenser red  wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV:  33696500-0  odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

02.09.2019 Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Pobierz Dodatek 2

Dodatek 2 PDF

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek  nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania

Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2019

Pobierz ogłoszenie

07.10.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Dodatek 2 instrukcja

Pobierz Dodatek 3

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2019

Pobierz ogłoszenie

25.10.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33194120-3 artykuły do infuzji.

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2019

Pobierz ogłoszenie

22.11.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

28.11.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2019

Pobierz ogłoszenie

06.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.11.2019r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2019

Pobierz ogłoszenie

10.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych oraz pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem samochodowym,  kierowcą + pomocnik pacjentów niechodzących do stacji dializ (Grupa 4)  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób..

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2019

Pobierz ogłoszenie

20.12.2019r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatek 3.2

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzor

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 korekta

 

 

10.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2020

Pobierz ogłoszenie

19.02.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 1 załącznik

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Wyjaśnienia 6 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2020

Pobierz ogłoszenie

27.01.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.01.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2020

Pobierz ogłoszenie

11.03.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ doc

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 5 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korkta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty

Korekta 2 Ogłoszenia o wyborze oferty

Korekta 3 Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.02.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2020

Pobierz ogłoszenie

18.02.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.03.2020r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2020

Pobierz ogłoszenie

03.04.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.03.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV –  33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki..

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2020

Pobierz ogłoszenie

07.04.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.05.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. dla grupy 1 i 2 oraz defibrylatora przenośnego na potrzeby SOR grupa 3

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

02.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2020

Pobierz ogłoszenie

10.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.07.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa: krążków do antybiogramów - Grupa 1 ,odczynników monoklonalnych - Grupa 2, odczynników do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa 3, odczynników serologicznych - Grupa 4 , odczynnik Giemsy - Grupa 5 , Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa 6, płynne odczynniki bakteriologiczne - Grupa - 7, Zestawów testowych do oznaczania  w technice ELISA i CLIA z  dzierżawa analizatora do ich wykonywania oraz dostawa testów potwierdzenia techniką Western Blot wraz dzierżawa sprzętu - Grupa 8, probówek - Grupa 9, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 10, immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do ich wykonania - Grupa 11,  testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium difficile w kale - Grupa 12 -  Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

31.07.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korkta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.08.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne; 33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 33141615-4 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych; 33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska; 22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3 artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne; 33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2 zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8 prześcieradła używane na salach operacyjnych

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2020

Pobierz ogłoszenie

05.10.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ pdf

Pobierz JEDZ xml

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Sprostowanie

Sprostowanie 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Formularze cenowe

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty korekta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.09.2020r

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń OB, badania ogólnego moczu i równowagi kwasowo-zasadowej zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ.  CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,  38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Znak sprawy: SPZOZ LAB 3 / 2020

Pobierz ogłoszenie

25.09.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.10.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U.2017r. poz.500)

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2020

Pobierz ogłoszenie

Pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.10.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Dodatek 5 PDF

Dodatek 5 DOC

Pobierz JEDZ

Pobierz JEDZ pdf

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Informacja o wniesieniu odwolania

Odwolanie

Modyfikacja SIWZ Zmiana terminu

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

Informacja o cofnięciu odwolania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Zbiorcze zestawienie ofert korekta 2

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do rąk i ciała.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2020

Pobierz ogłoszenie

11.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

 

  Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznym pojazdem pacjentów, krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych oraz pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) transportu sanitarnego pojazdem samochodowym,  kierowcą + pomocnik pacjentów niechodzących do stacji dializ (Grupa 4) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT / 2020

Pobierz ogłoszenie

17.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Pobierz Dodatek 3.2

Pobierz zlecenie wzór

Umowa powierzenia wzor

 

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.12.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze  - CPV 15800000-6

Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2020

Pobierz ogłoszenie

18.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

  Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz  jednoczęściowych dynamicznych stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.  CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2020

Pobierz ogłoszenie

30.12.2020r Pobierz SIWZ pdf

Pobierz SIWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz Dodatek 3.1

Wyjaśnienia 1 do SIWZ Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert korekta

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - aktualizacja

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - aktualizacja 2

26.02.2021r

Przedmiotem zamówienia jest Dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne;  33141121-4 Szwy chirurgiczne

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2021                                                                                                         Identyfikator postępowania 77616d52-05dd-4113-b145-6a3283114523

Pobierz ogłoszenie

30.03.2021r Pobierz SWZ pdf

Pobierz SWZ doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

Pobierz Dodatek 3

Pobierz JEDZ

Wyjaśnienia 1 do SWZ

Modyfikacja SWZ

Wyjaśnienia 2 do SWZ

Wyjaśnienia 3 do SWZ

Wyjaśnienia 4 do SWZ

Wyjaśnienia 5 do SWZ

Wyjaśnienia 6 do SWZ

Wyjaśnienia 7 do SWZ

Wyjaśnienia 8 do SWZ

Kwota na realizacje zamowienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Formularze cenowe LEKI 2021

Zbiorcze zestawienie ofert korekt Grupa 73-74

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych grupa 63

Zbiorcze zestawienie ofert korekt Grupa 5-6

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ROK 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 5

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 6

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 7

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 8

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 9

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 10

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 / 11

 

29.11.2022r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zaprasza do złożenie oferty  w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wartości 130000 PLN na wykonanie usługi  kompleksowego nadzoru inwestorskiego ,,Część 1 i 2”  nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę w obiektach SPZOZ w Sokółce polegającymi na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV oraz dokumentacja powykonawcza) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Zaproszenie do złożenia oferty. PDF

Zaproszenie do złożenia oferty. DOC

Wzór umowy.

Dokumentacja techniczna.

Notatka z wyboru oferty.

ROK 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 / 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 / 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 / 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 / 5

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 / 6

 

 

08.09.2023r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zaprasza do złożenie oferty  w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wartości 130000 PLN na zakup mebli do trzech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do zaproszenia wraz z montażem i instalacją CPV – Meble - 39100000-3

Znak sprawy: SPZOZ MEBLE / 2023                                                                                                        

 

08.09.2023r Pobierz zaproszenie pdf

Pobierz zaproszenie doc

 

Dodatek 2 PDF

Dodatek 2 DOC

  Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty

 

PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMWIAJĄCY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.

Uwaga

Informacje dotyczące formy złożenia oferty:

  1. Postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. PLN (poza ustawą Prawo zamówień publicznych) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  2. Postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej 130 tys. PLN ale poniżej 214 tys. euro (krajowe) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  3. Postępowania o wartości szacunkowej powyżej 214 tys. euro (unijne) – oferta w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl

logo-marketplanet

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

 

Strona główna ]

Wyślij pocztę do admin@szpitalsokolka.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 19 września 2023