Aktualne oferty pracy


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zatrudni osobę do pracy na stanowisku zastępcy głównego księgowego. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe i staż pracy w zawodzie co najmniej 5 lat. Forma zatrudnienia: w ramach umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy - do uzgodnienia . Oferujemy dobre warunki zatrudnienia do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 857220460, 857220414, mailowy kadry@szpitalsokolka.pl, krybolowicz@szpitalsokolka.pl lub osobisty w siedzibie Zakładu 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce