Linki z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:


http://www.pkotfi.pl/media_files/26ad1682-9801-47cd-9959-fc5bb9efd5ce.pdf

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/formularze-do-pobrania/

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce