ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKierujący oddziałem: lek. med. Bogusław Falkowski- specjalista ortopeda – traumatolog

Oddział oferuje min.:
  • endoprotezoplastykę stawów biodrowych połowiczą i całkowitą (cementową i bezcementową) oraz endoprotezoplastykę stawu kolanowego,
  • chirurgię artroskopową kolana z rekonstrukcją struktur śródstawowych (rekonstrukcje wiązadła krzyżowego przedniego), a także operacje stawu barkowego wykonywane metodą artroskopową,
  • korekcję paluchów koślawych met. Kramera doleczanych bezgipsowo,
  • leczenie urazów narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium, w tym zespoleń śródszpikowych i zewnętrznych,
  • leczenie zachowawcze i operacyjne złamań kości oraz zwichnięć stawów.

Oddział pełni 24-godzinny ostry dyżur i przyjmuje jako jedyny w powiecie sokólskim pacjentów z urazami narządu ruchu. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oddział został dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę o najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Lekarze z Oddziału przyjmują także pacjentów w Poradni Chirurgii Urazowo– Ortopedycznej.

Po przebytych zabiegach operacyjnych istnieje możliwość kontynuacji leczenia w Oddziale Rehabilitacji.

W Oddziale każdemu choremu profesjonalną opiekę medyczną zapewnia doświadczona i wyszkolona kadra lekarsko – pielęgniarska.

Kontakt:
tel. 857220 427 - gabinet lekarski
tel. 857220 528 - dyżurka pielęgniarska

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce