Zakład Opiekuńczo – LeczniczyPacjentom Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące:

  • leczenie,
  • pielęgnację
  • rehabilitację
osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia, terapię zajęciową.

Przeciwskazaniem do pobytu jest: choroba nowotworowa, ostra choroba psychiczna oraz choroba alkoholowa.

Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Podstawą zakwalifikowania świadczeniobiorcy ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sokółce jest złożenie wypełnionych dokumentów w Sekretariacie SP ZOZ, do których należy dołączyć odcinek renty lub emerytury wraz z decyzją o przyznaniu przedmiotowych świadczeń.


KONTAKT
Kierownik Zakładu: mgr Lila Kujawska
85 722 04 28

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczego pobierz plik
Wzór skierowania pobierz plik
Wywiad pielegniarski i zaświadczenie lekarskie pobierz plik
Karta oceny Barthel pobierz plik
Oświadczenie o dochodach pobierz plik
Zgoda na potrącenie należności przez SPZOZ w Sokółce pobierz plik
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce