MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE


PERSONEL

kierownik laboratorium:
mgr Halina Kot - specjalista II stopnia w zakresie analityki klinicznej

asystenci:
mgr Jadwiga Szarkowska - specjalista I stopnia w zakresie analityki klinicznej
mgr Edyta Auchimowicz - specjalista w zakresie mikrobiologii medycznej
mgr Ewa Czaplejewicz - specjalista w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej


LABORATORIUM POSIADA NASTĘPUJĄCE PRACOWNIE:
 • Hematologii
 • Biochemii
 • Analityki Ogólnej
 • Bakteriologii
 • Serologii z Bankiem Krwi

LABORATORIUM UCZESTNICZY W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNEJ OCENY ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
 • Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie:
  • chemii klinicznej z oceną 27 wykonywanych badań biochemicznych
  • równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów
  • hematologii
  • koaulologii
  • immunochemii podstawowej i poszerzonej
  • immunologii markerów kardiologicznych
  • hemoglobiny glikowanej HbA1C
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w zakresie oceny jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
 • Międzynarodowe Programy Oceny Jakości:
  • w zakresie hematologii SNCS IQAS
  • w zakresie koaulologii RIQUAS
W oparciu o wyniki kontroli co roku otrzymujemy certyfikaty jakości z wyżej wymienionych ośrodków.

LOKALIZACJA

Laboratorium oraz punkt pobrań z rejestracją znajduje się na poziomie parteru budynku szpitalnego przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 40.
Laboratorium jest czynne całą dobę. Pacjentów ambulatoryjnych zapraszamy w godzinach 7:30 - 15:00.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(85) 7220 505 oraz
(85) 7220 402
e-mail: laboratorium@szpitalsokolka.pl


POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

7:30 - 9:00 oprócz sobót i niedziel oraz dni świątecznych.
Stosujemy zamknięty, próżniowy system pobierania krwi zapewniający całkowite bezpieczeństwo pacjenta i personelu.


WYDAWANIE WYNIKÓW

W tym samym dniu po godzinie 13-tej lub w trybie przyśpieszonym w przypadku badań cito.
Pacjentom spoza Sokółki wysyłamy wyniki pocztą.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Świadczymy usługi pacjentom szpitala oraz pacjentom ambulatoryjnym. Mamy podpisane umowy na wykonywanie badań ze wszystkimi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Sokółki, jak i powiatu.
Na życzenie pacjenta, czyli bez skierowania, wykonujemy odpłatnie wszystkie badania.

Cennik diagnostycznych badań laboratoryjnych:
Lp Nazwa świadczenia Cena
(w PLN)
A Badania hematologiczne
1 Morfologia krwi 12,00
2 Rozmaz oceniany mikroskopowo 7,00
3 Płytki krwi 12,00
4 OB 5,00
5 Retikulocyty 12,00
6 Leukocytoza 12,00
7 Morfologia 5 DIFF (morfologia + rozmaz) 18,00
B Badania koagulogiczne
1 Czas protrombinowy + INR 12,00
2 APTT- czas kaolinowo-kefalinowy 12,00
3 Fibrynogen 12,00
4 D-dimery 37,00
C Badania ogólno-analityczne
1 Badanie ogólne moczu 8,00
2 Glukoza w moczu 7,00
3 Białko w moczu z dobowej zbiórki 7,00
4 Badanie kału na obecność pasożytów 12,00
5 Krew utajona w kale 12,00
6 Badanie ogólne nasienia 18,00
7 Test na obecność lamblii 28,00
8 Test na obecność Rota-Adenowirusów w kale 22,00
9 Helicobacter pylorii w kale 28,00
10 Narkotyki w moczu 55,00
11 Clostridium difficile w kale (toksyna A i B) 55,00
D Badania serologiczne
1 Grupa krwi 50,00
2 Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) 42,00
3 WR (USR) 12,00
4 ASO 9,00
5 Latex R 9,00
6 Odczyn Waalera Rosego 9,00
7 Test do wykrywania mononukleozy (wirus EBV) 38,00
E Badania bakteriologiczne
1 Badanie bakteriologiczne (wszystkie materiały) 40,00
2 Badanie jałowości Sporal S lub A 20,00
3 Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - 3-krotne (nosicielstwo) 90,00
4 Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - jednorazowe (DPCz) - 38,00
5 Badanie mykologiczne - preparat bezpośredni 12,00
6 Badanie w kierunku nużeńca 12,00
7 Posiew krwi - jednorazowy 60,00
8 Posiew z pochwy i odbytu w kierunku Str. agalactiae (GBS) 40,00
9 Posiew w kierunku grzybów 45,00
10 Szybki test w kierunku grypy A i B 38,00
11 P/ciała IgM + IgA Coronawirus SARS-CoV-2 70,00
12 P/ciała IgG Coronawirus SARS-CoV-2 70,00
F Badania elektrolitowe
1 Sód 8,00
2 Potas 8,00
3 Wapń 9,00
4 Magnez 9,00
5 Żelazo 9,00
6 TIBC- zdolność wiązania żelaza 11,00
7 Fosfor 9,00
8 Chlorki 10,00
9 Równowaga kwasowo-zasadowa 15,00
G Badania enzymatyczne
1 Alat 10,00
2 Aspat 10,00
3 Amylaza w surowicy lub w moczu 11,00
4 CK 9,00
5 Fosfotaza alkaliczna 9,00
6 GGTP 9,00
7 CKMB 12,00
8 LDH 10,00
H Hormony
1 TSH 25,00
2 FT3 25,00
3 FT4 25,00
4 Anty-TPO 33,00
5 Anty-TG 33,00
6 Toxo IgG 35,00
7 Toxo IgM 35,00
8 BHCG 35,00
9 PSA- antygen specyficzny gruczołu krokowego 28,00
10 Prolaktyna 33,00
11 Ferrytyna 33,00
12 Ca 125 38,00
13 Ca 15.3 33,00
14 Ca 19.9 33,00
15 Wit. B12 33,00
16 Kwas foliowy 33,00
17 P/ciała anty HBS 33,00
18 Troponina 28,00
19 Borelioza IgM 38,00
20 Borelioza IgG 38,00
21 Borelioza IgM + IgG 70,00
22 Borelioza Western-Blot IgM 110,00
23 Borelioza Western-Blot IgG 110,00
24 Anty-HCV 38,00
25 HbsAg 20,00
26 HIV 38,00
27 Rubella IgM 28,00
28 Rubella IgG 28,00
39 Parathormon 30,00
30 HE4 (Wysokospecyficzny marker nowotworu jajnika) 55,00
31 IgE specyficzne - test alergiczny 140,00
32 Witamina D3 55,00
33 NT-pro-BNP 90,00
34 Homocysteina 43,00
35 Prokalcytonina 90,00
36 Testosteron 30,00
I Badania biochemiczne
1 Albuminy 9,00
2 Białko całkowite 9,00
3 Glukoza 9,00
4 Krzywa glikemiczna 20,00
5 Bilirubina 9,00
6 Kreatynina 9,00
7 Mocznik 9,00
8 Kwas moczowy 9,00
9 Cholesterol 9,00
10 Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) 11,00
11 Trójglicerydy 9,00
12 Cholesterol LDL (met. bezpośrednia) 13,00
13 Białko CRP (met. Ilościowa) 15,00
14 Bilirubina (bezpośrednia i pośrednia) 18,00
15 Glukoza po 50g obciążeniu 12,00
16 Alkohol we krwi 20,00
17 Hemoglobina glikowana HbA1C 28,00


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce