MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE


PERSONEL

kierownik laboratorium:
mgr Halina Kot - specjalista II stopnia w zakresie analityki klinicznej

asystenci:
mgr Jadwiga Szarkowska - specjalista I stopnia w zakresie analityki klinicznej
mgr Edyta Auchimowicz - specjalista w zakresie mikrobiologii medycznej
mgr Ewa Czaplejewicz - specjalista w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej


LABORATORIUM POSIADA NASTĘPUJĄCE PRACOWNIE:
 • Hematologii
 • Biochemii
 • Analityki Ogólnej
 • Bakteriologii
 • Serologii z Bankiem Krwi

LABORATORIUM UCZESTNICZY W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNEJ OCENY ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
 • Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie:
  • chemii klinicznej z oceną 27 wykonywanych badań biochemicznych
  • równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów
  • hematologii
  • koaulologii
  • immunochemii podstawowej i poszerzonej
  • immunologii markerów kardiologicznych
  • hemoglobiny glikowanej HbA1C
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w zakresie oceny jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
 • Międzynarodowe Programy Oceny Jakości:
  • w zakresie hematologii SNCS IQAS
  • w zakresie koaulologii RIQUAS
W oparciu o wyniki kontroli co roku otrzymujemy certyfikaty jakości z wyżej wymienionych ośrodków.

LOKALIZACJA

Laboratorium oraz punkt pobrań z rejestracją znajduje się na poziomie parteru budynku szpitalnego przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 40.
Laboratorium jest czynne całą dobę. Pacjentów ambulatoryjnych zapraszamy w godzinach 7:30 - 15:00.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(85) 7220 505 oraz
(85) 7220 402
e-mail: laboratorium@szpitalsokolka.pl


POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

7:30 - 9:00 oprócz sobót i niedziel oraz dni świątecznych.
Stosujemy zamknięty, próżniowy system pobierania krwi zapewniający całkowite bezpieczeństwo pacjenta i personelu.


WYDAWANIE WYNIKÓW

W tym samym dniu po godzinie 13-tej lub w trybie przyśpieszonym w przypadku badań cito.
Pacjentom spoza Sokółki wysyłamy wyniki pocztą.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Świadczymy usługi pacjentom szpitala oraz pacjentom ambulatoryjnym. Mamy podpisane umowy na wykonywanie badań ze wszystkimi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Sokółki, jak i powiatu.
Na życzenie pacjenta, czyli bez skierowania, wykonujemy odpłatnie wszystkie badania.

Od 1 listopada 2018 r. Laboratorium wykonuje test Western - Blot jako potwierdzenie rozpoznania boreliozy w teście ELISA.
Koszt badania w każdej klasie (IgM i IgG) - 100 zł.

Cennik diagnostycznych badań laboratoryjnych:
Lp Nazwa świadczenia Cena
(w PLN)
A Badania hematologiczne
1 Morfologia krwi 10,00
2 Rozmaz oceniany mikroskopowo 6,00
3 Płytki krwi 10,00
4 OB 4,00
5 Retikulocyty 10,00
6 Leukocytoza 10,00
7 Morfologia 5 DIFF (morfologia + rozmaz) 16,00
B Badania koagulogiczne
1 Czas krzepnięcia osocza po rekalcynacji 5,00
2 Czas protrombinowy + INR 10,00
3 APTT- czas kaolinowo-kefalinowy 10,00
4 Fibrynogen 10,00
5 D-dimery 35,00
C Badania ogólno-analityczne
1 Badanie ogólne moczu 7,00
2 Glukoza i ciała ketonowe w moczu 6,00
3 Białko w moczu z dobowej zbiórki 6,00
4 Badanie kału na obecność pasożytów 10,00
5 Krew utajona w kale 10,00
6 Badanie ogólne nasienia 15,00
7 Test na obecność lamblii 25,00
8 Test na obecność Rota-Adenowirusów w kale 20,00
9 Helicobacter pylorii w kale 25,00
10 Narkotyki w moczu 50,00
11 Clostridium difficile w kale (toksyna A i B) 50,00
D Badania serologiczne
1 Grupa krwi 45,00
2 Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) 40,00
3 WR (USR) 10,00
4 ASO 8,00
5 Latex R 8,00
6 Odczyn Waalera Rosego 8,00
7 Test do wykrywania mononukleozy (wirus EBV) 35,00
E Badania bakteriologiczne
1 Badanie bakteriologiczne (wszystkie materiały) 35,00
2 Badanie jałowości Sporal S lub A 16,00
3 Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - 3-krotne (nosicielstwo) 65,00
4 Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - jednorazowe (DPCz) - 35,00
5 Badanie mykologiczne - preparat bezpośredni 10,00
6 Badanie w kierunku nużeńca 10,00
7 Posiew krwi - jednorazowy 55,00
8 Posiew z pochwy i odbytu w kierunku Str. agalactiae (GBS) 35,00
9 Posiew w kierunku grzybów 40,00
10 Szybki test w kierunku grypy A i B 35,00
11 P/ciała IgM + IgA Coronawirus SARS-CoV-2 70,00
12 P/ciała IgG Coronawirus SARS-CoV-2 70,00
F Badania elektrolitowe
1 Sód 7,00
2 Potas 7,00
3 Wapń 8,00
4 Magnez 8,00
5 Żelazo 8,00
6 TIBC- zdolność wiązania żelaza 10,00
7 Fosfor 8,00
8 Chlorki 10,00
9 Równowaga kwasowo-zasadowa 12,00
G Badania enzymatyczne
1 Alat 9,00
2 Aspat 9,00
3 Amylaza w surowicy lub w moczu 10,00
4 CK 8,00
5 Fosfotaza alkaliczna 8,00
6 GGTP 8,00
7 CKMB 10,00
8 LDH 8,00
H Hormony
1 TSH 25,00
2 FT3 25,00
3 FT4 25,00
4 Anty-TPO 30,00
5 Anty-TG 30,00
6 Toxo IgG 33,00
7 Toxo IgM 33,00
8 BHCG 33,00
9 PSA- antygen specyficzny gruczołu krokowego 25,00
10 Prolaktyna 30,00
11 Ferrytyna 30,00
12 Ca 125 35,00
13 Ca 15.3 30,00
14 Ca 19.9 30,00
15 Wit. B12 30,00
16 Kwas foliowy 30,00
17 P/ciała anty HBS 30,00
18 Troponina 25,00
19 Borelioza IgM 35,00
20 Borelioza IgG 35,00
21 Borelioza IgM + IgG 60,00
22 Borelioza Western-Blot IgM 100,00
23 Borelioza Western-Blot IgG 100,00
24 Anty-HCV 35,00
25 HbsAg 18,00
26 HIV 35,00
27 Rubella IgM 25,00
28 Rubella IgG 25,00
39 Parathormon 26,00
30 HE4 (Wysokospecyficzny marker nowotworu jajnika) 55,00
31 IgE specyficzne - test alergiczny 140,00
32 Witamina D3 50,00
33 NT-pro-BNP 85,00
34 Homocysteina 40,00
35 Prokalcytonina 85,00
36 Testosteron 30,00
I Badania biochemiczne
1 Albuminy 8,00
2 Białko całkowite 8,00
3 Glukoza 8,00
4 Krzywa glikemiczna 17,00
5 Bilirubina 8,00
6 Kreatynina 8,00
7 Mocznik 8,00
8 Kwas moczowy 8,00
9 Cholesterol 8,00
10 Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) 10,00
11 Trójglicerydy 8,00
12 Cholesterol LDL (met. bezpośrednia) 12,00
13 Białko CRP (met. Ilościowa) 12,00
14 Bilirubina (bezpośrednia i pośrednia) 15,00
15 Glukoza po 50g obciążeniu 10,00
16 Alkohol we krwi 18,00
17 Hemoglobina glikowana HbA1C 25,00


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce