Informacje i dokumentaja związana z przeprowadzonymi kontrolami w SPZOZ w Sokółce

Lp Jednostka Kontrolująca Czas trwania czynności kontrolnych Temat Kontroli Sposób udostępniania dokumentacji z kontroli
1
2
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce