Kontakt z nami


Informacja dla osób chcących się z nami skontaktować. Informujemy iż wszystkie nasze numery telefoniczne mają identyczną postać wyłączając z tego 3 ostatnie cyfry numeru i wyglądają następująco 85 – 7220 – xxx .

  Oddziały i poradnie
  Administracja


   Oddział Internistyczno Kardiologiczny
    857220 431 - dyżurka pielęgniarek
    857220 480 – gabinet lekarski
    857220 532 – gabinet ordynatora
    857220 482 – gabinet oddziałowej
   Oddział Medycyny Paliatywnej i ZOL
    857220 566 – gabinet ordynatora
    857220 428 – dyżurka pielęgniarek
   Oddział Położniczo Ginekologiczny
    857220 429 – gabinet lekarski
    857220 430 – gabinet ordynatora
    857220 529 – dyżurka położnych
    857220 508 – sala porodowa
    857220 483 – gabinet oddziałowej
   Oddział Noworodkowy
    857220 478 - gabinet ordynatora
    857220 522 - dyżurka pielęgniarek
    857220 403 - gabinet oddziałowej
   Oddział chirurgiczny
    857220 475 - gabinet ordynatora
    857220 477 - dyżurka pielęgniarek
    857220 527 - gabinet lekarski
   Oddział Ortopedyczny
    857220 427 - gabinet lekarski
    857220 476 - sekretariat oddziału - kolejki operacyjne
    857220 528 - dyżurka pielęgniarek
   Oddział Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny
    857220 415 - dyżurka pielęgniarek (OIT)
    857220 465 - gabinet lekarski (Blok Operacyjny)
    857220 466 - dyżurka pielęgniarek (Blok Operacyjny)
    857220 509 - gabinet ordynatora
   SOR i Izba Przyjęć
    857220 541 - dyżurka pielęgniarek
    857220 548 - dyżurka
    857220 537 - gabinet ordynatora
    857220 599 - FAX
   Oddział dziecięcy
    857220 425 - gabinet lekarski
    857220 426 - dyżurka pielęgniarek(odc. starszy)
    857220 474 - gabinet ordynatora
    857220 526 - dyżurka pielęgniarek(odc. młodszy)
   Oddział Rehabilitacji
    857220 409 - gabinet lekarski
    857220 512 - dyżurka pielęgniarek
   Stacja Dializ
    857220 510 - gabinet ordynatora
    857220 444 - dyżurka pielęgniarek
    857220 446 - technicy
   RTG
    857220 538 - technicy
    857220 438 - gabinet lekarski
   Laboratorium
   Sterylizatornia - 857220 422

   Fizykoterapia
    857220 456 - technicy
    857220 524 - gabinet lekarski
   Apteka Szpitalna

   Rejestracja - 857220 416 (w godz. 9:30 - 14:30)


   Poradnie

    857220 533 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

    857220 401 - Poradnia Ginekologiczna
    857220 404 - Poradnia Ortopedyczna
    857220 467 - Poradnia Płucno/Gruźliczna
    857220 470 - Poradnia Neurologiczna
    857220 486 - Poradnia Chirurgiczna
    857220 492 - Poradnia Kardiologiczna
    857220 471 - Gabinet EKG
    857220 484 - Gabinet Endoskopowy
    (rejestracja na gastroskopię pod numerem 857220416 - rejestracja ogólna)
    857220 405 - Diagnostyka Układu Krążenia
    857220 479 - Poradnia Pediatryczna
    857220 479 - Poradnia Chorób Wewnętrznych
    857220 479 - Poradnia Rehabilitacyjna
    857220 486 - Poradnia Endokrynologiczna


  Administracja
  Oddziały i poradnie


   Dział Administracyjno - Eksploatacyjny
    857220 424 - kierownik, zaopatrzenie
    857220 514 - sala maszyn
    857220 488 - magazyn, depozyt ubrań
    857220 403 - portiernia, dozorcy

   Zamówienia Publiczne(telefon i fax) - 857220 464
   e-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl

   Dział Księgowości
    857220 414 - główna księgowa
    857220 461 - kasa
    857220 513 - płace
    857220 535 - p.122

   e-mail: ksiegowosc@szpitalsokolka.pl

   Dział Służb Pracowniczych
    857220 460 - kierownik
    857220 511 - kadry p.104

   Dział Eksploatacji
    857220 539 - mechanicy
    857220 517 - elektrycy

   Informatyk - 857220 410
   e-mail:admin@szpitalsokolka.pl

   Zespół do spraw utrzymania czystości,
   pielęgniarka epidemiolog
   - 857220 412
   e-mail: higiena@szpitalsokolka.pl

   Pielęgniarka naczelna - 857220 536

   Sekretariat - 857220 463
   e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl

   FAX Szpitala - 857220 500

   Inspektor BHP - 857220 491

   Inspektor Ochrony Danych
   e-mail: rodo@jamano.pl
   Adam Klimowski

   Kuchnia - 857220 408

   Pralnia - 857220 406

   RUM (Rejestr Usług Medycznych) - 857220 413
   e-mail: rum@szpitalsokolka.pl

   Wypisy chorych - 857220 520

UWAGA!!! Stary adres e-mail ogólny szpitala spzozska@o2.pl jest juz nieaktualny, prosimy o kierowanie korespondencji do poszczególnych działów.


wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce