Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. - do pobrania


Ustawa o prawach pacjenta i RPP - link do pobrania


Tryby Obsługi Pacjentów SOR - link do pobrania


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2021) - link do pobrania


Do pobrania dokumenty wymagane podczas przyjęcia na oddział szpitalny, lub wizyty w poradni:
Upoważnienie - link

Zgoda na leczenie dziecka - link


Rejestracja do poradni specjalistycznych pracuje : Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godzinach 07:30 - 15:00

Rejestracja telefoniczna do poradni możliwa jest od godz. 09:30 do 14:30 pod numerem telefonu: 85 7220 416

E-rejestracja elektroniczna możliwa jest na stronie http://ezdrowie.wrotapodlasia.pl

Pacjent wpisany na listę oczekujących jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.

RODO

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce