Oddział Ginekologiczno Położniczy

Wielokrotnie nagradzany i uznany za jeden z najlepszych oddziałów Ginekologiczno-Położniczych w Polsce!!


Najważniejsze informacje o naszym oddziale, ścisle powiązanym z naszym doskonałym odziałem Noworodkowym, na temat którego informacje znajdują sie w dziale "Oddział Noworodkowy".
  Oddział położniczy i noworodkowy oferuje:
 • porody we wszystkich wybranych przez pacjetke pozycjach,
 • porody w towarzystwie bliskiej osoby,
 • porody w wodzie,
 • nieodpłatną edykację przedporodową rodziców w Szkole Rodzenia,
 • pomoc matce w przystawieniu dziecka do piersi po porodzie,
 • naukę efektywnego karmienia i rozwiązywania problemów laktacyjnych,
 • całodobowe porady laktacyjne w razie trudności w karmieniu piersią

Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Oddział noworodków szpitala SPZOZ w Sokółce od 1993 r. realizuje program wyłącznego karmienia piersią zalecanym przez WHO i UNICEF.

  W zakresie ginekologii:
 • oferujemy diagnostykę i leczenie w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej wszystkich pacjentek zgłaszających się do szpitala
 • diagnostykę nietrzymania moczu ( w tym badania urodynamiczne wykonywane noajnowocześniejszym aparatem HELIX firmy ANDROMEDA. Wykonuje je zespół lekarzy i położnych przeszkolonych w Uniwersytecie Medycznym W Łodzi.
 • operacje drogą brzuszną i pochwową
 • operacje podwieszenia cewki moczowej metodą przez otwory zasłonione z użyciem najnowocześniejszych taśm SERASIS
 • operacje obniżenia narządu rodnego z użyciem materiałów biomedycznych
 • leczenie niepłodności, zaburzeń miesiączkowania, stanów zapalnych narządu rodnego, profilaktyka i leczenie stanów przednowotworowych i nowotworów narządu rodnego oraz innych przypadków wymagających natychmiastowej pomocy.

  W zakresie patologii ciąży:
  Ambulatoryjna i szpitalna opieka nad kobietą ciężarną :
 • ciąża fizjologiczna
 • ciąża patologiczna ( z wyjątkiem najcięższych przypadków patologii ciąży).

W roku 2006 szpital był ponownie oceniany przez komisję Krajowego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i utrzymał prawo do tytułu (uzyskanego w 1994 r. jako pierwszy w Polsce!) Szpitala Przyjaznego Dziecku.
W roku 2004 w oddziale przyszły na świat drogą cięcia cesarskiego trojaczki ( dwie dziewczynki i chłopiec).


  telefony kontaktowe:
  gabinet lekarski 85 7220 429
  gabinet ordynatora 85 7220 430
  dyżurka położnych 85 7220 529
  sala porodowa 85 7220 508
  gabinet oddziałowej 85 7220 483

ZAPRASZAMY!
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce