Dofinansowanie ze środków budżetu PaństwaFundusz Przeciwdziałania Covid-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce podpisał w kwietniu umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Wojewoda przekazał środki w łącznej kwocie 277 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego do tutejszej placówki trafi następujący sprzęt: Spirometr, Kardiomonitory, Defibrylatory, Aparat ultrasonograficzny ECHO serca, Aparaty EKG.

Dofinansowanie: 277 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 284 563,60 zł
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce