<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 następna >>

Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-07-29 14:06:01 CEST
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zeuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia 01.07.2010 r. na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Oddziale Rehabilitacji rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją Projektu ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Przewidywana data zakończenia prac budowlanych to 20.12.2010 r.
cały artykuł...Aktualności: Tymczasowe wejście na Oddział Ratunkowy
zamieścił admin dnia 2010-06-28 11:45:05 CEST
INFORMACJA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, iż od dnia 19.06.2010r na terenie szpitala w części obejmującej Izbę Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczęły się prace budowlane (...)


(...)W związku z powyższym od dnia 22.06.2010r w celu dotarcia do Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy kierować się do głównego wejścia do szpitala, a następnie poruszać się zgodnie z umieszczonym oznakowaniem - schodami lub windą na pierwsze piętro.
cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-05-07 10:50:46 CEST
Szpital w Sokółce efektywnie wykorzystuje dofinansowanie ze środków Unijnych !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce z radością informuje,
że dnia 14.04.2010 r. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-05-07 10:38:55 CEST
Szpital w Sokółce efektywnie wykorzystuje dofinansowanie ze środków Unijnych !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia
2 lutego 2010 roku zawarł umowę z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, o dofinansowanie Projektu ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii
i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-05-07 09:47:51 CEST
Szpital w Sokółce efektywnie wykorzystuje dofinansowanie ze środków Unijnych !


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje,
że dnia 2 lutego 2010 roku zawarł umowę z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, o dofinansowanie Projektu ,,Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację cały artykuł...Aktualności: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
zamieścił admin dnia 2010-04-19 10:45:32 CEST
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce w miesiącach marzec - kwiecień zakupił urządzenie do zamykania naczyń krwionośnych za kwotę 69 966,23zl brutto oraz stół operacyjny za kwotę 44940,00zł brutto.
Dostawa w/w sprzętu medycznego była już ostatnią w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie jakości ochrony zdrowia w SPZOZ w Sokółce poprzez zakup aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VI - Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 - Rozwój infrastruktury z zakresu opieki społecznej.

cały artykuł...Aktualności: 36 łóżek z Niemiec w sokólskim szpitalu
zamieścił admin dnia 2010-04-02 11:02:01 CEST

Dnia 27.03.2010r do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce przywieziono z Niemiec 36 łóżek szpitalnych. Łóżka są używane, pochodzą z niemieckich szpitali. Zostały bezpłatnie przekazane szpitalowi poprzez cały artykuł...Aktualności: Kolejna dostawa sprzętu dofinansowanego z Unii Europejskiej
zamieścił admin dnia 2010-03-19 14:52:11 CET
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce dnia 15.03.2010r zakupił
7 nowych łóżek reanimacyjnych. Wartość dostarczonego sprzętu to ponad 88 tys złotych. Łóżka zostały przekazane na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w ilości sztuk 5 oraz na Oddział Internistyczno -
Kardiologiczny - 2 sztuki. cały artykuł...


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 następna >>
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce