<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 następna >>

Aktualności: PRZETARG NA REMONT DACHU BUDYNKU KOTŁOWNI
zamieścił admin dnia 2012-10-12 09:10:19 CEST

Plik z treścią ogłoszenia do pobrania: PRZETARG NA REMONT DACHU BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ cały artykuł...Aktualności: Ogłoszenie o przetargu
zamieścił admin dnia 2012-09-27 09:11:27 CEST

Ogłoszenie o przetargu - grunt pod garaż

Plik z treścią ogłoszenia do pobrania cały artykuł...Aktualności: Ponowne ogłoszenie o przetargu - Kiosk
zamieścił admin dnia 2012-07-25 14:40:36 CEST

O g ł o s z e n i e
o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 70 1-5 Kodeksu Cywilnego

Sokółka dnia 25.07.2012r.

I. NAZWA SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40, tel/fax /085-7220464/7220500, www.szpitalsokolka.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU - POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 16 m2 Z PRZEZNACZENIEM
NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ TYPU KIOSK /wskazana sprzedaż prasy/

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT - Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105, do dnia 31.07.2012 r. do godziny 11:00.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania

cały artykuł...Aktualności: Ogłoszenie o przetargu - TAXI
zamieścił admin dnia 2012-07-13 10:48:37 CEST

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 70 1-5 Kodeksu Cywilnego

Sokółka dnia 12.07.2012r.

I. NAZWA SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40, tel/fax /085-7220464/7220500, www.szpitalsokolka.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU - DZIERŻAWA DWÓCH MIEJSC PARKINGOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POSTÓJ TAXI o powierzchni 29,40m2 (3,00m x 4,90m x 2miejsca) NA TERENIE PARKINGU OGÓLNODOSTĘPNEGO PRZY SPZOZ W SOKÓŁCE

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT - Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105, do dnia 20.07.2012 r. do godziny 10:00.


Pełna treść ogłoszenia do pobraniacały artykuł...Aktualności: Ogłoszenie o przetargu - kiosk
zamieścił admin dnia 2012-07-13 10:42:35 CEST

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 70 1-5 Kodeksu Cywilnego

Sokółka dnia 12.07.2012r.

I. NAZWA SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40, tel/fax /085-7220464/7220500, www.szpitalsokolka.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU - POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 16 m2 Z PRZEZNACZENIEM
NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ TYPU KIOSK /wskazana sprzedaż prasy/

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT - Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105, do dnia 20.07.2012 r. do godziny 12:00.

Pełna treść ogłoszenia do pobraniacały artykuł...Aktualności: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy
zamieścił admin dnia 2012-04-26 14:21:56 CEST

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SP ZOZ W SOKÓŁCE


W dniu 25 kwietnia 2012 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 8/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z dnia 13 KWIETNIA 2012 roku, w składzie:

Przewodniczący - Giba Eugeniusz
Sekretarz - Jurek Bożena
Członek Komisji - Krzywosz Andrzej
Członek Komisji - Mutwicka Małgorzata
rozstrzygnęła konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Sokółce. cały artykuł...Aktualności: Konkurs ofert dla lekarzy
zamieścił admin dnia 2012-04-18 08:48:59 CEST

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Gen. Sikorskiego 40


ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym,

2. udzielania specjalistycznych świadczeń cały artykuł...Aktualności: przetarg
zamieścił admin dnia 2012-03-30 13:52:34 CEST

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy art. 70 1-5 Kodeksu Cywilnego

Sokółka dnia 21.03.2012

I. NAZWA SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
tel/fax /85-7220464/7220500
www.szpitalsokolka.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

cały artykuł...


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 następna >>
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce