<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 następna >>

Aktualności: e-Zdrowie
zamieścił admin dnia 2011-05-23 14:58:10 CEST
SP ZOZ w Sokółce przystąpił do projektu "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie http://si.wrotapodlasia.pl/pl/e_zdrowie/ cały artykuł...Aktualności: Przywrócono sprawność linii telefonicznej
zamieścił admin dnia 2011-04-06 10:34:12 CEST

Informujemy, iż została przywrócona sprawność linii telefonicznej. Wykaz aktualnych numerów dostępny w zakładce "Kontakt z nami". cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-12-10 08:16:22 CET
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


UROCZYSTE OTWARCIE PRZEBUDOWANEGO
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
W SP ZOZ W SOKóŁCE


15 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przebudowanego w ramach projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych''.
Projekt jest realizowany w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
cały artykuł...Aktualności: Monitoring i instalacja PPOŻ
zamieścił admin dnia 2010-11-23 11:02:41 CET

REALIZACJA ZADANIA PREWENCYJNEGO PZU W SPZOZ W SOKóŁCEW Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce w listopadzie zakończono realizację projektu/zadania prewencyjnego polegającego na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w bloku A (I piętro) w oddziale ortopedyczno - urazowym i chirurgicznym oraz montażu instalacji monitoringu wizyjnego w SPZOZ w Sokółce przy wejściach do budynku. cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-10-26 14:41:20 CEST
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce realizuje Projekt ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-10-04 14:34:07 CESTSzpital w Sokółce realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013W ramach projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych'' Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce gruntownie przebuduje szpitalny oddział ratunkowy, podjazd dla ambulansów, wbuduje dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do SOR oraz doposaży oddział w nowoczesną aparaturę medyczną.

cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-08-10 13:55:35 CEST
DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia 19.06.2010 r. na terenie szpitala w części obejmującej Izbę Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych'' w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-07-29 14:06:01 CEST
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zeuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia 01.07.2010 r. na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Oddziale Rehabilitacji rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją Projektu ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Przewidywana data zakończenia prac budowlanych to 20.12.2010 r.
cały artykuł...


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 następna >>
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce