<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 następna >>

Aktualności: Nowy test rozpoznania boreliozy
zamieścił admin dnia 2017-10-27 12:33:12 CEST

Od 1 listopada Laboratorium przy SPZOZ w Sokółce rozpoczyna wykonywanie testu Western-Blot jako potwierdzenia rozpoznania boreliozy w teście ELISA.

Koszt badania w każdej klasie (IgM i IgG) - 100 zł.

Informacje pod nr telefonu 85 722 05 05.

cały artykuł...
Aktualności: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w SP ZOZ w Sokółce
zamieścił admin dnia 2017-09-29 10:45:54 CEST

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

  Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  WAŻNE!
  Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

  Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

  Poniżej znajduje się mapka obrazująca położenie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ w Sokółce  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  Numer telefonu do NiŚOZ w SP ZOZ w Sokółce 85 722 05 33

  cały artykuł...


 • 
  
  
  Aktualności: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Sokółce
  zamieścił admin dnia 2017-09-22 14:53:06 CEST

  KONKURS OFERT

  w sprawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  Ogłoszenie - wersja pdf do pobrania
  Szczegółowe warunki konkursu ofert z załącznikami
  Wzór umowy

  cały artykuł...


  
  Aktualności: Ankieta dotycząca e-zdrowia
  zamieścił admin dnia 2017-06-12 13:22:50 CEST

  W ramach współpracy z Fundacją MY PACJENCI Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) prowadzi prace związane z konsultacjami społecznymi w ramach Projektu Razem dla Zdrowia, realizowanym przez Fundację. Pierwszy z badanych przez CSIOZ tematów to e-usługi, ze szczególnym uwzględnieniem e-recepty.

  W imieniu CSIOZ zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie i dystrybucję ankiety, będącej częścią procesu wspomnianych wyżej konsultacji.

  Ankieta, zbierająca opinie pacjentów i obywateli w zakresie e-zdrowia, e-recepty i poufności danych medycznych znajduje się pod linkiem:
  https://www.webankieta.pl/ankieta/280205/ankieta-dotyczaca-e-zdrowia.html

  cały artykuł...


  
  Aktualności: Życzenia
  zamieścił admin dnia 2017-05-12 11:14:45 CEST

  "Pielęgniarstwo to nauka i sztuka , źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi,
  oparte na życzliwości , przyjaźni, lojalności, tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci.
  Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej.
  To zawody szczególne , które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny."
  "... bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym..."
  Jan Paweł II

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim pielęgniarkom i położnym dziękujemy za codzienny trud i pracę , za uśmiech, który uśmierza ból, za ciepło i serdeczność, po prostu za serce .
  Życzymy zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.

  Dyrekcja SP ZOZ w Sokółce
  cały artykuł...


  << poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 następna >>
  wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce