Oferty pracy

zamieścił admin dnia 2023-09-29 13:57:01 CEST

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zatrudni lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach ordynacji dziennej i dyżurowej oraz specjalistę medycyny ratunkowej do pełnienia funkcji Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kardiologa do pracy w poradni kardiologicznej, internistów do pracy w oddziale, anestezjologów do pracy na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii oraz ortopedę do pracy w poradni.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 857220463, 857220510, e-mailowy: apietruczuk@szpitalsokolka.pl, sekretariat@szpitalsokolka.pl lub osobisty w siedzibie Zakładu,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40.

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce