Ogłoszenie w sprawie ponownego konkursu ofert

zamieścił admin dnia 2021-06-17 14:34:08 CEST

Ogłoszenie w sprawie ponownego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - przychodnia specjalistyczna

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - szpital

FORMULARZE OFERTOWE dla indywidualnej praktyki - do pobrania

FORMULARZE OFERTOWE dla podmiotu lecczniczego - do pobrania

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce