Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

CyberbezpieczeństwoOtwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkOgłoszenie

zamieścił admin dnia 2015-11-24 16:58:08 CET


Zarząd Powiatu Sokólskiego ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do spraw lecznictwa
ul. gen. W. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka.Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do spraw lecznictwa powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać dokumenty określone w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182). Kopie przedłożonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez podmiot, który dokument wystawił (oryginały do wglądu na prośbę komisji konkursowej).

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w zaklejonej kopercie na adres:

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka


Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do spraw lecznictwa”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Sokółce dostępne są w Starostwie Powiatowym w Sokółce w pok. nr 76 w godz. 8.00-15.00.Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24 listopada 2015 r.
w dzienniku „Gazeta Prawna”.
Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce