Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

CyberbezpieczeństwoOtwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkOgłoszenie

zamieścił admin dnia 2014-02-14 14:54:23 CET

Dyrekcja

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku ,

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziałów:
Internistyczno – Kardiologicznego,
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
Pediatrycznego,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012r. poz. 182).

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011, Nr 151 poz. 896).
Oferty prosimy kierować w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie pod adresem :


Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
16-100 Sokółkaz dopiskiem na kopercie :
„Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ………” oraz nazwiskiem , imieniem i adresem korespondencyjnym.O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2014 r.
Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce