Ostatnia aktualizacja strony: 2022.07.26 - 14:53

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkPłatna poradnia onkologiczna

zamieścił admin dnia 2012-03-27 14:54:25 CEST

Zarządzenie Nr 4/2012
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie odpłatnych świadczeń medycznych z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii.W związku z brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012r. na świadczenia z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii
oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654) z dniem 27 marca 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Poradnia onkologiczna świadczy usługi z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii za odpłatnością.

2. Cennik poszczególnych świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Cennik świadczeń medycznych, o których mowa w ust. 2 jest zamieszczony również na stronie internetowej Szpitala.

§ 2

1. Procedurę realizacji świadczeń medycznych za odpłatnością zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Nadzór nad wykonywaniem i dokumentowaniem świadczeń medycznych za odpłatnością w indywidualnej dokumentacji medycznej sprawuje Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Sokółce.

§ 3

1. Pacjent przed uzyskaniem świadczenia w zakresie określonym w § 1 ust. 1 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce