Ostatnia aktualizacja strony: 2023.11.10 - 12:40

Witamy na stronie naszego szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, mając jednocześnie nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie interesujące Was informacje.

CyberbezpieczeństwoOtwierając ten link - poszerzą państwo swoją wiedzę na temat skutecznych metod zabezpieczenia się przed cyberzagrożeniami.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych - w godzinach 9:30 - 14:30PROGRAMY DOFINANSOWANIA SPZOZ W SOKÓŁCERegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa


PLATFORMA MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert w formie elektronicznej.
Wejście na platformę: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl


Aktualności
^ ^ ^
aby zobaczyć wszystkie aktualności, kliknij linkKonkurs ofert dla lekarzy

zamieścił admin dnia 2011-12-08 12:21:36 CET

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Gen. Sikorskiego 40

ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym,

2. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i na bloku operacyjnym,

3. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w oddziale internistyczno - kardiologicznym , rehabilitacji i zakładzie opiekuńczo - leczniczym ,

4. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w oddziale ginekologiczno - położniczym,

5. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji w oddziale rehabilitacji i poradni rehabilitacji,

6. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń w oddziale chirurgii ogólnej i poradni chirurgii ogólnej,

7. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo - ortopedycznej w oddziale urazowo - ortopedycznym,

8. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii w oddziale pediatrycznym i noworodkowym,

9. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie nefrologii w stacji dializ i poradni nefrologicznej,

10. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii w poradni kardiologicznej,

11. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii w poradni onkologicznej,

12. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopowej ,

13. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo - ortopedycznej w poradni urazowo - ortopedycznej,

14. udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w poradni położniczo - ginekologicznej ze szkołą rodzenia,

15. udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie radiodiagnostyki w zakładzie diagnostyki obrazowej.

16. udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie analityki medycznej w laboratorium.


Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - 1 styczeń 2012r.

W dziale organizacji i spraw pracowniczych Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.szpitalsokolka.pl można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać druki ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie do 15 grudnia 2011r. do godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2011r. o godz. 12:00.

Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz.1027 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WYKONYWANYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ NA BLOKU OPERACYJNYM.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE CHORóB WEWNĘTRZNYCH WYKONYWANYCH W ODDZIALE INTERNISTYCZNO - KARDIOLOGICZNYM , REHABILITACJI I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WYKONYWANYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE REHABILITACJI WYKONYWANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI I PORADNI REHABILITACJI.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE CHIRURGII OGóLNEJ I CHIRURGII NACZYŃ WYKONYWANYCH W ODDZIALE CHIRURGII OGóLNEJ I PORADNI CHIRURGII OGóLNEJ .

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ WYKONYWANYCH W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ .

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W ZAKRESIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE PEDIATRII WYKONYWANYCH W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM I NOWORODKOWYM.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ŚWIADCZONYCH W RAMACH DZIENNEJ ORDYNACJI W DZIEDZINIE NEFROLOGII WYKONYWANYCH W STACJI DIALIZ I PORADNI NEFROLOGICZNEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE KARDIOLOGII WYKONYWANYCH W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE ONKOLOGII WYKONYWANYCH W PORADNI ONKOLOGICZNEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO WYKONYWANYCH W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ WYKONYWANYCH W PORADNI URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WYKONYWANYCH W PORADNI POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEJ ZE SZKOŁĄ RODZENIA.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE RADIODIAGNOSTYKI WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

SZCZEGóŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce W DZIEDZINIE ANALITYKI MEDYCZNEJ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM.

Szpital w Sokółce dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze i wielokrotnie nagradzanym oddziałom jest w stanie zaoferować najlepszą opiekę medyczną.
W poszczególnych działach naszej strony uzyskają państwo wszelke niezbędne informacje o zakresie naszej działalności, oddziałach szpitalnych, personelu itd.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pewna część działów nadal jeszcze nie jest ukończona, jednak w już w chwili obecnej znajdą tu państwo wiekszość informacji o naszej placówce i oddziałach.
Strona jest systematycznie uzupełniana, wszelke sugestie i uwagi proszę kierować na adres email admin@szpitalsokolka.pl

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce