Poradnia onkologiczna


Dzień Tygodnia godziny pracy
od do
Poniedziałek
Wtorek
Środa 14:00 18:00
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela


W związku z brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 r. na świadczenia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Poradnia onkologiczna świadczy usługi z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za odpłatnością. Rejestracji do poradni specjalistycznej można dokonać w rejestracji ogólnej osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerem telefonu (085) 722-04-16. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00, we środę w godzinach 7.30 - 18.00.
Numer telefonu do poradni 085 7220452
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce