Poradnia Neurochirurgiczna


Dzień Tygodnia godziny pracy
od do
Poniedziałek
Wtorek
Środa 08:30 10:30
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela


W związku z brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurochirurgii Poradnia Neurochirurgiczna świadczy usługi z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za odpłatnością. Rejestracji do poradni specjalistycznej można dokonać w rejestracji ogólnej osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerem telefonu (085) 722-04-16. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00. Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.30 - 14.30.
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce