Laboratorium Analityczne


Od 1 listopada Laboratorium przy SPZOZ w Sokółce rozpoczyna wykonywanie testu Western - Blot jako potwierdzenia rozpoznania boreliozy w teście ELISA.
Koszt badania w każdej klasie (IgM i IgG) - 100 zł.
Informacje pod nr telefonu 85 722 05 05.

LOKALIZACJA
Laboratorium oraz punkt pobrań z rejestracją znajduje się na parterze budynku szpitalnego przy ulicy Sikorskiego 40.
Laboratorium jest czynne całą dobę. Pacjentów ambulatoryjnych zapraszamy w godzinach 7.00-15.00.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ
7.00 — 9.00 oprócz sobót i niedziel oraz dni świątecznych.
Stosujemy zamknięty, próżniowy system pobierania krwi zapewniający całkowite bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

WYDAWANIE WYNIKÓW
W tym samym dniu po godzinie 13-tej lub w trybie przyśpieszonym w przypadku badań cito.
Pacjentom spoza Sokółki wysyłamy wyniki pocztą.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Świadczymy usługi pacjentom szpitala oraz pacjentom ambulatoryjnym. Mamy podpisane umowy na wykonywanie badań ze wszystkimi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Sokółki, jak i powiatu.
Na życzenie pacjenta, czyli bez skierowania wykonujemy odpłatnie wszystkie badania.
Cennik w załączeniu.

Laboratorium posiada następujące pracownie:
 • Hematologii Analityki Ogólnej
 • Biochemii Serologii transfuzjologicznej
 • Bakteriologii Parazytologii
 • Hormonów i Białek Specyficznych


Badania wykonujemy na automatycznych analizatorach renomowanych firm z branży diagnostycznej. Każde stanowisko pracy jest skomputeryzowane. Pracujemy w oparciu o wewnętrzną sieć informatyczną z użyciem kodów paskowych.

Kierująca laboratorium: mgr Halina Kot.

Laboratorium poddaje się (już od 20 lat):
  a) comiesięcznej kontroli jakości wykonywanych badań na szczeblu województwa,
  b) comiesięcznej ogólnopolskiej kontroli jakości

W oparciu o wyniki kontroli co roku otrzymujemy:
  a) Świadectwo Wiarygodności Wykonywanych Badań z Pracowni Badania Jakości Badań w Białymstoku
  b) Certyfikat Uczestnictwa z Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.


Załącznik nr 1
Cennik badań diagnostycznych laboratoryjnych:
Lp Nazwa świadczenia-laboratorium Cena
(w PLN)
A Badania hematologiczne
1 Morfologia krwi 10,00
2 Rozmaz oceniany mikroskopowo 6,00
3 Płytki krwi 10,00
4 OB. 4,00
5 Retikulocyty 10,00
6 Leukocytoza 10,00
7 Morfologia 5 DIFF (morfologia + rozmaz) 16,00
B Badania koagulogiczne
1 Czas krzepnięcia osocza po rekalcynacji 5,00
2 Czas protrombinowy + INR 10,00
3 APTT- czas kaolinowo-kefalinowy 10,00
4 Fibrynogen 10,00
5 D-dimery 35,00
C Badania ogólno-analityczne
1 Badanie ogólne moczu 7,00
2 Glukoza i ciała ketonowe w moczu 6,00
3 Białko w moczu z dobowej zbiórki 6,00
4 Badanie kału na obecność pasożytów 10,00
5 Krew utajona w kale 10,00
6 Badanie ogólne nasienia 15,00
7 Test na obecność lamblii 25,00
8 Test na obecność Rota-Adenowirusów w kale 20,00
9 Helicobacter pylorii w kale 25,00
10 Narkotyki w moczu 50,00
11 Clostridium difficile w kale (toksyna A i B) 50,00
D Badania serologiczne
1 Grupa krwi 45,00
2 Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) 40,00
3 WR (USR) 10,00
4 ASO 8,00
5 Latex R 8,00
6 Odczyn Waalera Rosego 8,00
7 Test do wykrywania mononukleozy (wirus EBV) 35,00
E Badania bakteriologiczne
1 Badanie bakteriologiczne (wszystkie materiały) 35,00
2 Badanie jałowości Sporal S lub A 16,00
3 Badanie kalu na Salmonellę, Shigellę- 3-krotne (nosicielstwo) 65,00
4 Badanie kalu w kierunku Salmonella/Shigellę (DPCz) - jednorazowe 35,00
5 Badanie mikrologiczne - preparat bezpośredni 10,00
6 Badanie w kierunku nużeńca 10,00
7 Posiew krwi - jednorazowy 55,00
8 Posiew z pochwy i odbytu w kierunku Str. agalactiae (GBS) 35,00
9 Posiew w kierunku grzybów 40,00
F Badania elektrolitowe
1 Sód 7,00
2 Potas 7,00
3 Wapń 8,00
4 Magnez 8,00
5 Żelazo 8,00
6 TIBC- zdolność wiązania żelaza 10,00
7 Fosfor 8,00
8 Chlorki 10,00
9 Równowaga kwasowo-zasadowa 12,00
G Badania enzymatyczne
1 Alat 9,00
2 Aspat 9,00
3 Amylaza w surowicy lub w moczu 10,00
4 CK 8,00
5 Fosfotaza alkaliczna 8,00
6 GGTP 8,00
7 CKMB 10,00
8 LDH 8,00
H Hormony
1 TSH 25,00
2 FT3 25,00
3 FT4 25,00
4 Toxo IgG 33,00
5 Toxo IgM 33,00
6 BHCG 33,00
7 PSA- antygen specyficzny gruczołu krokowego 25,00
8 Prolaktyna 30,00
9 Ferrytyna 30,00
10 Ca 125 35,00
11 Wit. B12 30,00
12 P/ciała anty HBS 30,00
13 Troponina 25,00
14 Borelioza IgM 35,00
15 Borelioza IgG 35,00
16 Borelioza IgM + IgG 60,00
17 Borelioza Western-Blot IgM 100,00
18 Borelioza Western-Blot IgG 100,00
19 Anty-HCV 35,00
20 HbsAg 18,00
21 HBs - Test potwierdzenia 34,00
22 HIV 35,00
23 Rubella IgM 25,00
24 Rubella IgG 25,00
25 Parathormon 26,00
26 HE4 (Wysokospecyficzny marker nowotworu jajnika) 55,00
27 IgE specyficzne - test alergiczny 140,00
28 Witamina D3 50,00
29 BNP 60,00
30 Kwas walproinowy 40,00
31 Karbamazepina 45,00
32 Homocysteina 40,00
33 Prokalcytonina 85,00
I Badania biochemiczne
1 Albuminy 8,00
2 Białko całkowite 8,00
3 Proteinogram 17,00
4 Glukoza 8,00
5 Krzywa glikemiczna 17,00
6 Bilirubina 8,00
7 Kreatynina 8,00
8 Mocznik 8,00
9 Kwas moczowy 8,00
10 Cholesterol 8,00
11 Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) 10,00
12 Trójglicerydy 8,00
13 Cholesterol LDL (met. bezpośrednia) 12,00
14 Białko CRP (met. Ilościowa) 12,00
15 Bilirubina (bezpośrednia i pośrednia) 15,00
16 Glukoza po 50g obciążeniu 10,00
17 Alkohol we krwi 18,00
18 Hemoglobina glikowana HbA 1C 25,00
19 Ceruloplazmina 1C 18,00


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce