Ustawa o prawach pacjenta i RPP - link do pobraniaDo pobrania dokumenty wymagane podczas przyjęcia na oddział szpitalny, lub wizyty w poradni:Upoważnienie - link


Zgoda na leczenie dziecka - link


Rejestracja do poradni specjalistycznych pracuje : Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek w godzinach 07:30 - 15:00 w Środę 07:30 - 18:00

Rejestracja telefoniczna do poradni możliwa jest od godz. 10:00 pod numerem telefonu: 85 7220 416

E-rejestracja elektroniczna możliwa jest na stronie http://ezdrowie.wrotapodlasia.pl

Pacjent wpisany na listę oczekujących jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.

RODO

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce