<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna >>

Aktualności: Monitoring i instalacja PPOŻ
zamieścił admin dnia 2010-11-23 11:02:41 CET

REALIZACJA ZADANIA PREWENCYJNEGO PZU W SPZOZ W SOKóŁCEW Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce w listopadzie zakończono realizację projektu/zadania prewencyjnego polegającego na montażu systemu sygnalizacji pożarowej w bloku A (I piętro) w oddziale ortopedyczno - urazowym i chirurgicznym oraz montażu instalacji monitoringu wizyjnego w SPZOZ w Sokółce przy wejściach do budynku. cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-10-26 14:41:20 CEST
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce realizuje Projekt ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-10-04 14:34:07 CESTSzpital w Sokółce realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013W ramach projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych'' Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce gruntownie przebuduje szpitalny oddział ratunkowy, podjazd dla ambulansów, wbuduje dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do SOR oraz doposaży oddział w nowoczesną aparaturę medyczną.

cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-08-10 13:55:35 CEST
DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia 19.06.2010 r. na terenie szpitala w części obejmującej Izbę Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych'' w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-07-29 14:06:01 CEST
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zeuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia 01.07.2010 r. na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz Oddziale Rehabilitacji rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją Projektu ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Przewidywana data zakończenia prac budowlanych to 20.12.2010 r.
cały artykuł...Aktualności: Tymczasowe wejście na Oddział Ratunkowy
zamieścił admin dnia 2010-06-28 11:45:05 CEST
INFORMACJA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, iż od dnia 19.06.2010r na terenie szpitala w części obejmującej Izbę Przyjęć oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczęły się prace budowlane (...)


(...)W związku z powyższym od dnia 22.06.2010r w celu dotarcia do Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy kierować się do głównego wejścia do szpitala, a następnie poruszać się zgodnie z umieszczonym oznakowaniem - schodami lub windą na pierwsze piętro.
cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-05-07 10:50:46 CEST
Szpital w Sokółce efektywnie wykorzystuje dofinansowanie ze środków Unijnych !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce z radością informuje,
że dnia 14.04.2010 r. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu ,,Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR cały artykuł...Aktualności: Dotacje Unijne
zamieścił admin dnia 2010-05-07 10:38:55 CEST
Szpital w Sokółce efektywnie wykorzystuje dofinansowanie ze środków Unijnych !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce informuje, że dnia
2 lutego 2010 roku zawarł umowę z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, o dofinansowanie Projektu ,,Dostosowanie oddziałów ortopedii
i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów cały artykuł...


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 następna >>
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce