komunikat

zamieścił admin dnia 2020-11-27 11:20:48 CETSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce jest Grantobiorcą projektu "W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Covid 19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce otrzymał środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej do dezynfekcji dla personelu pracującego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Łączna wysokość grantu wynosi 75 250,05 zł., z tego:
a) część A w wysokości 64 146,65 zł. z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,
b) część B w wysokości 11 103,40 zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej.

„Dotyczy Umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.10.32 z dnia 27.10.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce